Historie van de Oldijk - Ezinge

Voorwoord

De Oldijk is een onderdeel van een voormalige dijk, die om het gebied Middag was gelegd. Veel van deze dijk rondom Middag is verdwenen, zoals ook het stuk ten noorden van het Oldehoofsche Kanaal tot aan de Reitdiepdijk. Voordat het officieel “Oldijk” als straat ging heten had het verschillende namen. Al in de 15de eeuw werd de dijk “oud” genoemd, zoals in een stuk van de zijlrechters van Aduarderzijl van 14 oktober (Sint Calixtus-dag) 1489 is te lezen:


Welk huis op de Oldijk wordt bedoeld met “Lukens huijs” en “Sijbrants huijs” weet ik helaas niet. Hier heet dus de Oldijk “Den Olden Dijk”. Daaruit zou kunnen blijken, dat de dijk “al” eind 15de eeuw niet echt meer een functie als dijk had, wat te maken zal hebben met de dichtslibbing van de Kliefsloot (zie verderop in dit stuk).
Deze namen kwam ik verder nog tegen (in o.a. de aangegeven jaren): “die Olde Dijck” (1563), “Oldijck” (1573), “olde dijck” (1589), “Olderdijck” (1632), “d'olde Dijck” (1651), “Oldedijck” (1652), “Eesinger Oldijck” (1661), “Oldijck tot Eesinge” (1662), “Olde dijck” (1681), “d’oude dijck” (1683), “olde dijck” (1720), “den Ouden Dijk” (1873), “Oude Dijk” (1880). In 1943 kreeg de weg officieel de naam “Oldijk”. Volgende periode