Historie van de Oldijk - Ezinge

1866 - mei 1869 Klaas de Jager en Jeltje Horneman

Eigenaar van ’t Veloatje: Gerrit Arends Arends.

Opnieuw betrok een daglonersgezin ’t Veloatje, nu de familie de Jager.
Klaas de Jager werd op 29 januari 1833 geboren “in de Ga onder Noordhorn” (“…aan het Trekdiep in de Ga onder Noordhorn, thans bekend als Briltil…”; uit ”Scheepsbouw” van Alle Barkmeijer) als zoon van dagloner Jan Gosses de Jager en Antje Hindriks Anneijes. Klaas de Jager trouwde op 19 mei 1866 in Ezinge met Jeltje Horneman, geboren op 6 maart 1843 in Oldehove, dochter van het daglonersechtpaar Popke Tiemens Horneman en Jantje (de) Wit(s).

Het echtpaar ging direct na het huwelijk op ’t Veloatje wonen, waar al snel hun eerste kind werd geboren:

Daarna verhuisde het gezin naar een woning in Saaksum, waar een dochter werd geboren:

Tot slot vertrok het gezin naar Kommerzijl.
Klaas de Jager overleed toen hij 42 jaar oud was in Kommerzijl op 18 december 1879. Jeltje Horneman overleed op 50-jarige leeftijd op 27 januari 1894, eveneens in Kommerzijl.

In deze episode veranderde ’t Veloatje van eigenaar. Gerrit Arends Arends verkocht het pand op 4 november 1868 na meer dan 40 jaar eigenaarschap voor 550 gulden aan Heino (Jans) Boer.


“Eene behuizing met diens erf vrij eigen grond groot vier roeden zestig ellen Kadastraal bekend gemeente Ezinge Sectie A nummer 38b…..”

Een Ezinger roede is ongeveer 5 m2 en een Groningse el 0,669m2. Hieruit blijkt, dat ’t Veloatje op dat moment alleen bestond uit het voorhuis, namelijk ca. 60m2.

Heino Boer

Heino Boer had op 5 januari 1857 de boerderij bij de Ezinger kolk gekocht van de erven van IJzebrand Klaassens de Boer (Schoorsterweg 6, anno 2020 van Jakob en Karin IJpema). Deze boerderij is naar deze eigenaar/bewoner vernoemd en heet nog steeds ”Heino Boer”. Hij werd daarmee in 1857 dus ook eigenaar van het stukje land bij ’t Veloatje (perceel 38a), want dat hoorde toen nog bij de boerderij. Heino Boer woonde op deze boerderij van 1857 tot aan zijn overlijden in 1878.
Na diens overlijden werden zijn bezittingen bij publieke verkoop op 16 februari 1878 verkocht door de weduwe van Heino Boer, Hillechien Evenhuis, waaronder de boerderij bij de Ezinger kolk en ’t Veloatje.


Naambord Schoorsterweg 6

Heino Boer en zijn gezin hebben heel wat meegemaakt. Om daar een impressie van te geven volgt hieronder een chronologische opsomming van zijn levensverhaal:

14-06-1828 Heino werd geboren in Oldehove als zoon van landbouwer Jan Jurriens Boer en Frouwke Heeres Boerema
11-05-1854 Heino trouwde op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Sijtske Grommers, ook een kind van een landbouwersgezin in Oldehove
07-05-1855 geboorte dochter Hiltje in Oldehove
05-01-1857 Aankoop boerderij bij de Ezinger kolk
30-10-1857 geboorte dochter Frouke
28-04-1863 geboorte zoon Jan
04-03-1864 Zijn vrouw Sijtske Grommers overleed op 36-jarige leeftijd in Ezinge (geboren 22 september 1827 te Oldehove)
04-09-1870 overlijden zoon Jan (Heino) op 7-jarige leeftijd
16-02-1871 Heino hertrouwde in Oldehove op 42 jarige leeftijd met de 27-jarige huishoudster Hillechien Evenhuis uit Garmerwolde
10-02-1874 geboorte zoon Jan, hij overleed op 54-jarige leeftijd
09-10-1875 geboorte dochter Anna
01-05-1877 dochter Frouke overleed op 19-jarige leeftijd
17-07-1877 geboorte dochter Frouke
14-01-1878 Heino overleed op 49-jarige leeftijd in Ezinge
03-03-1879 dochter Anna overleed op 3-jarige leeftijd
10-03-1879 dochter Frouke overleed na 17 maanden

Hillechien Evenhuis hertrouwde met Harm Kuipers en overleed op 93-jarige leeftijd op 13 februari 1937 in Bedum.

Aan de oostkant van de kerk op de terp liggen twee graven naast elkaar, die “uitkijken” op de boerderij “Heino Boer”.
Deze graven zijn van de eerste vrouw van Heino Boer, Sijtske Grommers en van hun zoon Jan, die op 4 september 1870 op 7-jarige leeftijd overleed.