Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1869 – mei 1870 Gerrit Tjapkes en Trientje (Trijntje) Geerts(e)ma

Het echtpaar Tjapkes was na hun huwelijk op ’t Veloatje gaan wonen. Omdat Heino Boer eigenaar was van ‘t Veloatje kunnen we er van uitgaan, dat Gerrit Tjapkes dagloner bij hem was.

Gerrit Tjapkes was een boerenknecht en kwam op 18 april 1843 in Noordhorn ter wereld. Hij was een zoon van Jannes Pieters Tjapkes en Jaaptje Kornelis Mulder.
Trientje Geertsma was een boerenmeid en werd geboren op 28 oktober 1841 te Rottevalle (Friesland) als dochter van Jan Jaens Geertsma en Mindje Ruurds Boringa.
Ze huwden op 22 mei 1869 te Ezinge.

Op ’t Veloatje werd hun eerste kind geboren:

Het gezin Tjapkes verhuisde in mei 1870 al weer en vertrokken naar Oldehove, waar de volgende kinderen werden geboren:

Vervolgens werd er weer verhuisd, nu naar Noordhorn waar het echtpaar nog drie kinderen kreeg:

Gerrit Tjapkes overleed op 21 maart 1908 te Groningen, Trientje Geertsma op 24 mei 1919 te Oldehove.