Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1870 – juli 1871 Mekke van de Dijk en Roelfke van der Veen

Eigenaar van ’t Veloatje Heino Boer.

Na het vertrek van de familie Tjkapkes verhuurde Heino Boer ’t Veloatje aan twee gezinnen. In mei 1870 betrokken de families van de Dijk en Doornbos ‘t Veloatje. Allereerst de familie van de Dijk. Voor de familie Doornbos zie volgende episode.

Mekke van de Dijk is geboren 27 augustus 1844 te Garnwerd als daglonerszoon van Bonne Mekkes van de Dijk en Aafke Douwes van der Kooij.
Roelfke van der Veen is geboren 27 september 1849 te Oldehove, arbeidersdochter van Gerrit Hottums van der Veen en Jacoba Harme van Dijk.

Dagloner Mekke van de Dijk en boerenmeid Roelfke van der Veen trouwden op 2 juni 1870 te Ezinge. Op het moment van trouwen woonden beiden in Garnwerd.
Kort na hun huwelijk verhuisde het echtpaar naar ’t Veloatje, waar al snel hun eerste kind werd geboren:

Aangevers van het overlijden van Jakoba waren Heino Boer en Hindrik Doornbos(ch) welke laatste ook op ’t Veloatje woonde.

Het gezin van de Dijk verhuisde in 1871 naar Oostum, waar nog de volgende kinderen werden geboren:

Roelfke van der Veen overleed op haar 31ste op 6 mei 1881 in Oostum.
Mekke van de Dijk overleed op 30 oktober 1903 te Feerwerd op 59 jarige leeftijd.