Historie van de Oldijk - Ezinge

Maart 1880 – 4 juni 1890 Mense Helder en Elisabeth van Dijk

Op 16 maart 1880 kocht Mense (Menze) Helder met zijn vrouw Elisabeth van Dijk ’t Veloatje van Jan (Klaassens) Werkman. Hij betaalde er 1400 gulden voor, inclusief de twee kampjes land. Het huis met erf was 4 roeden en 60 ellen. De kampjes waren 30 roeden en 70 ellen en 28 roeden en 80 ellen. Ook dan is het achterste (witte) gedeelte er nog niet aangebouwd.
Na of kort voor deze verkoop vertrok het gezin Knoop van ’t Veloatje. Vanaf dat moment is er bij ’t Veloatje sprake van een eigenaar/bewoner.

Menze Helder werd geboren op 23 maart 1840 in Niehove als zoon van landbouwer Jan Pieters Helder en Antje Willems Top uit Ezinge.

Elisabeth van Dijk werd geboren op 9 april 1840 in Saaksum als één van de vijf kinderen van het arbeidersechtpaar Jan Harms van Dijk en Pieterke Harms Meijer.

Ze trouwden op 19 mei 1877 in Ezinge; beiden waren toen 37 jaar. Zowel boerenknecht Menze Helder als Elisabeth van Dijk woonden al in Ezinge, toen ze trouwden. Menze Helder woonde in de Torenstraat.

Menze Helder was ook kastelein en kreeg als eerste op ’t Veloatje een officiële drankvergunning. Deze was nodig vanwege de van kracht geworden Drankwet.
Menze Helder overleed op 2 oktober 1912 in Ezinge, Elisabeth van Dijk op 2 maart 1915 , eveneens in Ezinge. Voor zover na te gaan had het echtpaar geen kinderen.