Historie van de Oldijk - Ezinge

Augustus 1875 – 11 maart 1910 Homme (Meertens) Ritzema en Teuna (Henderika) Rietema

Homme Ritzema en Teuna Rietema trouwden op 5 augustus 1875 in Ezinge.
Homme was op 11 november 1842 geboren in Westernieland, zoon van Meerten Jans Ritzema en Aaltje Hommes Noordhuis. Zijn ouders waren beiden op moment van trouwen al overleden. Waarschijnlijk kwam hij toen van de boerderij “Dijkemaheerd” van zijn ouders in Westernieland; in ieder geval woonde hij op moment van trouwen in de gemeente Leens.
Homme was een van de 12 kinderen, die zijn ouders kregen. Hij noemde zich ook wel Homme Meertens Ritzema, waarbij hij de voornaam van zijn vader toevoegde. Dat deed Teuna Rietema ook, die noemde zich ook wel Teuna Henderika Rietema, waarbij zij de vrouwelijke vorm van de eerste voornaam van haar vader toevoegde. De twee oudere broers van Homme, Marten en Jan (landbouwers uit resp. gemeente Leens en Bedum) waren getuige bij zijn huwelijk. Teuna woonde op moment van trouwen op Oldijk 10 met haar drie zonen Pieter, Henderikus en Douwe.


Homme Ritzema (coll. fam. Terpstra.

Er was voor Teuna nog meer leed op Oldijk 10 te verwerken; na het verlies van haar eerste man in 1870, overleden op 3 december 1876 tegelijkertijd haar oudste en jongste zoon Pieter en Douwe Antuma. Getuigen op beide overlijdensakten zijn Jakob Rozema van Oldijk 12 en Jakob Folkerts van Oldijk 5.

Met haar nieuwe echtgenoot, Homme Ritzema, kreeg ze de volgende kinderen op Oldijk 10:

En zo had Teuna dus 10 kinderen gebaard.

Op 31 mei 1887 was Homme getuige op de geboorteakte van Antje Steenstra, die op Oldijk 7 was geboren.

Nieuwe stal
De stal werd in 1893 vernieuwd (verlengd), zoals blijkt uit de gevelsteen, die nog steeds op Oldijk 10 is te bewonderen:


De gevelsteen in de schuur van Oldijk 10. H.M.R. staat voor Hommo Meertens Rittzema en T.H.R. voor Teuna Henderika Rietema (coll. fam. Ritzema)

Martinus Ritzema van Oldijk 5a vertelde, dat Hommo een “grote” boer wilde zijn en ook land erbij had gehuurd bij Oldijk 2.

Henderikus Antuma, Teuna haar zoon uit haar eerdere huwelijk vertrok op 27 mei 1895 naar de gemeente Leek, waar hij in het huwelijk was getreden met Elizabeth Bakker, een landbouwersdochter.
Op 9 juni 1895 was Homme een van de getuigen op de geboorteakte van Harm Groefsema, die op Oldijk 7 was geboren.
Op 6 juni 1902 verliet dochter Grietje Ritzema de boerderij om met haar kersverse echtgenoot in Winsum te gaan wonen.

Teuna overleed na een lang ziekbed op Suttum op 5 december 1906, bijna 65 jaar oud.


Nieuwsblad vh Noorden van 8 december 1906 (Delpher)

Nieuwsblad vh Noorden van 25 juli 1908 (Delpher)

De tweede en derde dochter sloegen vervolgens op 2 oktober 1907 hun vleugels uit; Reina vertrok na haar huwelijk met Jan Doornbos naar Beilen en Anje na haar huwelijk met Jan Bulthuis naar Ulrum.

In 1908 deed Homme Oldijk 10 in de publieke verkoop:


Het ging om een “voorlopige” aankondiging. Ik ga er van uit dat deze verkoping niet is doorgegaan, want Homme blijft eigenaar van de boerderij.
Op 12 januari 1909 voldeed Homme zijn landhuur aan jonkheer meester Reneke de Marees van Swinderen:


Het lijkt er op, dat de landerijen van Oldijk 10, voorheen in bezit van Reneke Meinard Adriaan de Marees van Swinderen, die op 13 juli 1899 was overleden, zijn geërfd door de kinderen van zijn broer Cornelis de Marees van Swinderen, Reneke de Marees van Swinderen en Dirk Rudolph de Marees van Swinderen, zoals zou kunnen blijken uit deze twee bladzijden van het huurboekje.


Waarschijnlijk is Kunje Mulder, met wie zoon Martinus Popke Ritzema op 27 mei 1909 trouwde, direct na dit huwelijk ook op Oldijk 10 komen wonen.

Op 22 december 1909 verruilde de vierde dochter Suttum voor een woonoord elders, Ida ging na haar huwelijk met Rijkwert Engels in Termunten wonen.

Homme Ritzema verhuisde op 11 maart 1910 naar Oldehove, waar hij 67 jaar oud op 9 november 1910 hertrouwde met de 48 jarige huishoudster Willemina Havinga uit Oldehove. Zij was een dochter van Jan Geerts Havinga en Trijntje de Vries.
Homme bleef deels eigenaar van Suttumaheerd en liet zijn zoon Martinus Popke Ritzema daarvoor huur betalen. Zelf droeg hij de huurpenningen af aan de blote eigenaar De Marees van Swinderen.

Homme Ritzema overleed in Leens op 82 jarige leeftijd op 7 juni 1925.


Nieuwsblad vh Noorden van 9 juni 1925 (Delpher)

Daarna zal de boerderij door vererving en verdeling volledig in bezit van Martinus Popke Ritzema zijn gekomen.

Dienstboden
Net als bij eerder besproken boerderijen aan de Oldijk woonde er ook heel wat personeel op Oldijk 10:

Volgende periode