Historie van de Oldijk - Ezinge

Boerderijen en Woningen aan de Oldijk

We zijn alweer drie jaar onderweg (dd 7 juni 2021). De bewonershistorie van Oldijk nummers 1, 2, 4, 5, 5a, 6, 8, 8a, 10 en 't Veloatje zijn klaar en staan online. Bij Oldijk 8 ontbreekt alleen nog de periode 1991-2016. Bij Oldijk 7 is wel al de periode 1962-2006 uitgewerkt in de vorm van het dagboek van Marike Perdok. Ook zijn bij Oldijk 7 de verhalen van Geert Venhuizen opgenomen, die van 1915-1921 als kind woonde op Oldijk 7.

Op dit moment is Oldijk 12 in bewerking en zullen later nog het completeren van Oldijk 8 en het uitwerken van Oldijk 3 en 7 volgen. Als de Oldijk dan "af" is zal daarna ook de Zuiderweg volgen