Historie van de Oldijk - Ezinge

Voorwoord Oldijk nummer 7 - "De Kinkhoorn"

Voorwoord

Het is mij niet duidelijk geworden wanneer Oldijk 7 oorspronkelijk is gebouwd. Het zou kunnen zijn, dat Oldijk 7 ooit bij Zuiderweg 11 heeft gehoord, wat in mijn beleving sowieso het geval is met het land waarop Oldijk 7 staat. Zuiderweg 11 was ooit een boerderij, die in 1540 38 grazen land (ca. 19ha) had, eigendom van Focke Lippens .
Aannemelijk is dat toen het meeste land van Zuiderweg 11 werd verkocht (waarschijnlijk begin 18de eeuw), Zuiderweg 6 op het deel wat zij hadden gekocht Oldijk 7 hebben gebouwd. Dit lijkt me het meest waarschijnlijke scenario, maar het kan ook zijn, dat het er toen al stond en dus bij Zuiderweg 11 hoorde. De eerst bekende versie van Oldijk 7, toen nog een enkele woning, moet dan ergens begin 18de eeuw gebouwd zijn. Nadat Oldijk 7 in 1830 in bezit kwam van Oldijk 5, werd het rond 1855 door Oldijk 5 verkocht aan Oldijk 10, toen dus mogelijk al zo’n 125 jaar oud. De eigenaar van Oldijk 10 sloopte waarschijnlijk in de tweede helft van 1869 Oldijk 7 en bouwde daarvoor in de plaats de voorlaatste versie van Oldijk 7 met de dubbele woning.
Rond 1875 raakte Oldijk 7 een stuk tuin kwijt van totaal 0.03.80ha door het verleggen van de Oldijk, die toen niet meer achterlangs het huis liep maar in een bocht om Oldijk 12 heen rechtstreeks naar de Zuiderweg.


oude situatie Oldijk, achter Oldijk 7 langs

nieuwe situatie Oldijk bij Oldijk 7 rond 1875

In 1963 kocht professor Perdok het stuk Oldijk ten noorden van Oldijk 7 van de gemeente erbij (zie episode “2 juli 1962 – 2006 Wiepko Gerhardus Perdok en Jantina Engelbarts”).
Toen professor Perdok Oldijk 7 in 1962 kocht was het dus al bijna 100 jaar oud.
bw De (anno 2023) voorlaatste eigenaar, Arnold de Boer, brak deze versie af en liet er in 2006 een nieuw huis bouwen.

Het uitzoeken van Oldijk 7 heeft mij heel wat hoofdbrekens en tijd gekost, het meeste van alle panden aan de Oldijk.
Vanwege de vele bewoners maar ook vanwege de mogelijke verwarring met bewoners Zuiderweg 11 en ’t Krimke (huidig Zuiderweg 7 en 9). Uiteindelijk kwam ik er na een hoop gepuzzel achter, dat er nog een boerderijtje had bestaan, gelegen tussen Zuiderweg 8 en de afslag naar Fransum. Dat hoorde kadastraal ook bij Ezinge en had dan ook een eigen huisnummer. Bewoners van dat huis had ik toegewezen aan Zuiderweg 11 en van Zuiderweg 11 aan Oldijk 7, waardoor ik ten onrechte er van uit was gegaan dat Oldijk 7 in die tijd al dubbele bewoning kende.

Het verdwenen boerderijtje tussen Zuiderweg 8 en de afslag naar Fransum noem ik verder Zuiderweg 8a, wat ik nog als afzonderlijk pand aan de Zuiderweg ga beschrijven.
Na uitfiltering van de ten onrechte aan Oldijk 7 toegekende, maar bij Zuiderweg 11 behorende bewoners kom ik tot de volgende episodes. Het is hier en daar op basis van aannames, kan best zijn dat na uitwerking van de Zuiderweg er nog het een en ander wijzigt.
De eerste bewoners, die tevens eigenaar waren, die ik kon vinden zijn Jannes Meijnts en Anje Siourts ca. 1735. Blote eigenaar is op dat moment Zuiderweg 6, Jan Popkes.

De Kinkhoorn

Oldijk 7 kreeg de naam “De Kinkhoorn” . Een kinkhoorn is een in zee levende kieuwslak, een van de grootste huisjesslakken. Bij Oldijk 7 maakte de vroegere Kliefsloot (inbraak tussen Middag en Humsterland) bij Oldijk 7 een bocht naar het noorden. Het zou kunnen zijn dat in die bocht door het toenmalige zeewater vanuit de Hunze (nu Reitdiep) dit soort schelpen aanspoelde. Daar zou Oldijk 7 zijn naam aan kunnen hebben ontleend.

Het dagboek van Marike Perdok

Ik had Oldijk 7 nog niet verder uitgezocht, maar via www.oldijk.nl nam Marike Perdok contact met me op. Zij is een dochter van Wiepko en Tine Perdok, welke familie Oldijk 7 in de periode 1962-2006 in bezit heeft gehad.
Zij had een prachtig dagboek bijgehouden in die periode en dat is te mooi om te wachten tot Oldijk 7 “aan de beurt” is. Ze werkte het dagboek uit en voegde foto’s er aan toe.
Daarom volgt hieronder alvast de episode 1962-2006 van Oldijk 7, met dank aan Marike Perdok!

Verhalen van Geert Venhuizen

Geert Venhuizen (geboren 1909) heeft als jongetje van 6 tot 12 jaar op Oldijk 7 gewoond. Hij keerde terug in 1928 als onderwijs assistent en later als leerkracht aan de school waar hij als kind op zat. In 1968 schreef Geert Venhuizen tachtig korte verhalen over zijn herinneringen aan zijn jeugd waarvan een deel ook over de tijd waarin hij op Oldijk 7 woonde. Deze verhalen geven een heel mooi beeld van het leven op de Oldijk rond de eerste wereld oorlog door de ogen van een kind.

De bewoning