Historie van de Oldijk - Ezinge

Verhalen van Geert Venhuizen van Oldijk 7Over de schrijver

Zoals gezegd werd Geert Venhuizen op 26 januari 1909 op Barnwerderweg 5 te Oldehove geboren. Het gezin was zoals gezegd van gereformeerde huize, zodat Geert naar de School met de Bijbel ging toen hij daar oud genoeg voor was. Deze school was in die tijd gevestigd aan de Nieuwestreek, het huidige gebouw van garage Molenheem.


School met de Bijbel (nu garage Molenheem)


Geert Venhuizen, tweede van links op de achterste rij. Foto ter gelegenheid van het afscheid van meester de Groot in 1920 (uit jubileumboek “een school met de Bijbel in Ezinge 1875-2000”)

Geert Venhuizen behaalde in 1927 zijn Akte van bekwaamheid voor onderwijzer en werd eerst boekverkoper, omdat er geen werk was te vinden op scholen. Uiteindelijk kwam hij in 1928 terecht op de School met de Bijbel in Ezinge, eerst als kwekeling en later als assistent onderwijzer en per 1 januari 1930 als onderwijzer in vaste dienst. Hij keerde dus terug naar zijn eigen lagere school.


Geert Venhuizen als onderwijzer op de School met de Bijbel, uiterst rechts op de foto. De onderwijzeres achter meester Damminga met hoed is juf Trijntje Roodbergen, de latere vrouw van Geert (uit jubileumboek “een school met de Bijbel in Ezinge 1875-2000”)

Na deze school in Ezinge verhuisde hij naar Hoogeveen, vanwaar hij op 13 oktober 1932 in Dantumadeel met Trijntje Roodbergen uit Murmerwoude (geb. 4 februari 1905) trouwde. Hij had haar leren kennen op de School met de Bijbel in Ezinge, waar zij “juf” was. Ze vestigden zich daarna op het adres Bentincklaan 87 in Hoogeveen. In 1956 kwam Geert aan het werk op een christelijke school in Amersfoort, waar hij in 1968 zijn 40 jarig ambtsjubileum haalde.


Geert Venhuizen in 1968 (Nederlands Dagblad van 9 november 1968, Delpher)

In Hoogeveen kregen Geert en Trijntje in ieder geval drie kinderen:

Daarna kreeg het echtpaar nog twee dochters.

In Amersfoort (Anton Mauvestraat 4) vierden ze in 1992 nog hun 60 jarig huwelijk.

Trijntje, die zich Nynke was gaan noemen, overleed in Amersfoort op 21 augustus 1994 in Amersfoort.
Geert werd 99 jaar oud en overleed op 19 juli 2008 in Amersfoort. Ze zijn beiden begraven op de begraafplaats Rusthof te Leusden.

De jeugdherinneringen

De in totaal ruim 80 verhalen van Geert werden vrijwel wekelijks gepubliceerd in een rubriek “Opa vertelt over vroeger”, die tussen juni 1981 en juni 1983 verschenen in de krant het “Nederlands dagblad: Gereformeerd gezinsblad”.
Geert lijkt als jongetje geboeid te zijn door alles om hem heen, van een bloeiend plantje tot een vogeltje, van werk op de boerderij, het kopje koffie thuis en van mooie luchten tot wuivend graan. Ook is hij al van jongs af aan bezig met het lezen van kranten en interesseert zich voor vrijwel alles wat hem “geleerd” wordt. Hij was als kind een blij, oprecht en vroom knaapje, die kon genieten van de ”kleine dingen des levens”.
Zijn herinneringen beschrijft hij met veel passie en heel gedetailleerd. Het geeft o.a. een heel mooi beeld van het leven van een rondtrekkend arbeidersgezin op het platteland, het werk op en bij een boerderij, het bezoeken van de School met de Bijbel in Ezinge en het bezoek aan de gereformeerde kerk van Ezinge. En niet in de laatste plaats natuurlijk het leven op Suttum!

Met toestemming van de genoemde krant volgt hieronder een deel van zijn verhalen (overgenomen van Delpher). We beginnen in het huisje Barnwerderweg 5 te Oldehove. Hier en daar is door mij informatie tussen haakjes toegevoegd.

  • Volgende periode