Historie van de Oldijk - Ezinge

Oldijk nummer 2

Voorwoord

Toen ik dit pand al dacht te hebben afgerond was het volgende adres, wat ik wilde uitzoeken Oldijk 4. Bij het bij elkaar zoeken van gegevens bleek ik echter niet met Oldijk 4, maar met Oldijk 6 bezig te zijn, waar ik dus eerst maar mee door ben gegaan. Het uitzoeken van dat adres zorgde voor een enorme ontwikkeling in mijn zoektocht naar het verleden van de panden aan de Oldijk (en Zuiderweg). Zie verder Oldijk 6.

Door die ontwikkeling kwam er ook opeens een nieuw stukje geschiedenis van Oldijk 2 tevoorschijn, waardoor een aanvulling op dit adres nodig was. De bij Oldijk 6 genoemde Redmer Alma had een prachtig overzicht gemaakt van de boerderijen, die op de dijkrollen van Humsterland voorkwamen. Omdat de meeste boerderijen van de Oldijk land hadden aan de westelijke kant van de Oldijk, kwamen die daar op voor, want dat land viel onder Humsterland, althans onder het zijlrecht en dijkrollen van Humsterland.

Daarop kwam P(i)eter Harms voor als gebruiker (meier) in dezelfde periode, als welke ik bij mijn onderzoek naar Oldijk 2 al had gevonden! (zie 1760 – 1783 familie Pieter Harms). Daarna kreeg ik een ander document, een jaartax van 1540 (zie Oldijk 6), waarmee het me lukte om ook daar o.a. Oldijk 2 op terug te vinden. Daardoor kon ik nu opeens meer dan 200 jaar verder terug in de tijd, voorlopig tot 1540. Ook is daardoor nu duidelijk geworden, dat de boerderij in die tijd “Hummersmaheert” heette.

Mijn vorige editie van Oldijk 2 begon bij Berent Joesten, die van ongeveer 1748 tot mei 1759 op Oldijk 2 de meier was. Nu dus verder terug naar het jaar 1540!

De bewoning