Historie van de Oldijk - Ezinge

November 1844 - 1869 familie Jan Pieters Mulder en Hilje Tonnis Dijk

Het was stil op de boerderij, want alleen het echtpaar Jan Pieters Mulder en Hilje Tonnis Dijk en de 5 jarige zoon van Jan Pieters Mulder, Klaas Mulder, bewoonden nu Oldijk 2. De rust duurde echter niet lang.
Een halfjaar na hun huwelijk werd het eerste kind van Jan Pieters Mulder en Hilje Tonnis Dijk geboren:

Deze zoon overleed al na 19 dagen op 16 juli 1845.

In 1848 werd ook nog een dochter geboren:

Enkele maanden later overleed ook dit kind op 7 oktober 1848.

Een paar jaar later werd de inmiddels 50 jarige Jan Pieters Mulder opnieuw vader:

In de winter van 1853/1854 ruimde Jan Pieters Mulder heel wat bomen op rond de boerderij en organiseerde daar via notaris Mr. De Marees van Swinderen een “Houtverkooping” voor:


Groninger Courant van 10 maart 1854 (Delpher)

Waarschijnlijk kwam rond 1855 de dan 16-jarige broer van Hilje Tonnis Dijk helpen op de boerderij en trok bij zijn zus en zwager in.
Zoon Klaas Mulder van zijn tweede vrouw Klaaske Sjoukes Wouda ziet niets in het boerenbedrijf en werd “grutter” in Ezinge. Hij trouwde op 16 maart 1870 met Sibbelina Niewold.
Nu zijn laatste zoon geen boer wilde worden en zijn dochter Auktje nog jong is besloot Jan Pieters Mulder de boerderij in 1869 over te doen aan Hans Jakob Alberts. Volgens het boek “Genealogie Familie Wieringa Wierenga” omvatte het land van de boerderij bij verkoop bijna 28,5 bunder (hectare).
De broer van Hilje Tonnis Dijk, Jakob Dijk, werd arbeider elders en bleef ongehuwd. Hij overleed op 50 jarige leeftijd in de stad Groningen.

Hiermee kwam een einde aan het tijdperk Mulder op Oldijk 2, dat in 1822 begon.
Jan Pieters Mulder kreeg op Oldijk 2 bij drie vrouwen elf kinderen, waarvan er negen vroegtijdig overleden. Daarnaast moest hij dus ook twee echtgenotes naar de begraafplaats brengen.

Jan Pieters Mulder vertrok in 1869 van de boerderij met zijn vrouw Hilje Tonnis Dijk en hun 18 jarige dochter Auktje. Deze dochter trouwde toen zij 25 jaar oud was op 16 november 1876 met de 22 jarige “brievengaarder” (postbode) Karel Jochums Kalt en overleed op 13 november 1928 in Ezinge. Zij werd 77 jaar oud.

Hilje Tonnis Dijk overleed op 25 oktober 1869 in Ezinge en werd 50 jaar.
Jan Pieters Mulder overleed op 15 december 1872 in Ezinge en werd 72 jaar.

Nog lange tijd heeft de familie Mulder ruim 6 hectare grond in eigendom behouden. Pas in 1908 werden deze stukken land verkocht:


Nieuwsblad vh Noorden 13 december 1908 (Delpher)