Historie van de Oldijk - Ezinge

April 1833 - november 1844 familie Jan Pieters Mulder en Klaaske Sjoukes

De boerderij werd nu bewoond door het echtpaar Jan Pieters Mulder en Klaaske Sjoukes, zoon Albert Jans Mulder, die dan 9 jaar oud is en de broer van Jan Pieters Mulders overleden vrouw, Pieter Alberts Dijksterhuis.
Drie weken na hun huwelijk kreeg het echtpaar Jan Pieters Mulder en Klaaske Sjoukes hun gezamenlijke eerste kind:

Een jaar eerder overleed de dan 29 jarige vrijgezelle Pieter Alberts Dijksterhuis op de boerderij op 22 juni 1834.

Een jaar later werd opnieuw een dochter geboren:

Moeder Klaaske Sjoukes nam nu de achternaam Wouda aan en heette nu dus Klaaske Sjoukes Wouda.
In het jaar erop werd de eerste zoon van dit echtpaar (de tweede zoon van Jan Pieters Mulder) geboren:

En na twee jaar werd opnieuw een zoon aan het gezin toegevoegd:

Deze laatste bevalling verliep gecompliceerd, want zijn moeder Klaaske Sjoukes Wouda overleed kort na zijn bevalling op dezelfde dag.
Een half jaar later was er nog meer leed op Oldijk 2 toen ook dochtertje Jantje (Jans) overleed op 15 september 1839. Ze werd maar 1 jaar oud.
Er werd Jan Pieters Mulder weinig bespaard, want twee jaar later overleed op zijn boerderij zijn eerste zoon Albert Jans Mulder op 15 april 1841. Hij werd slechts 17 jaar oud. En een paar dagen later verliest hij ook zijn tweede zoon, Pieter Mulder, 3 jaar oud op 24 april 1841.

In deze periode had de wereld te kampen met een cholera epidemie, die begin 19de eeuw (rond 1819) vanuit Azië in Europa en ook Nederland terecht was gekomen. In 1849 overleden 5 personen in Garnwerd aan de cholera. Wellicht kampte Oldijk 2 ook met een dergelijke besmettelijke ziekte.

De inmiddels 44 jarige Jan Pieters Mulder trad vervolgens op 9 november 1844 in het huwelijk met Hilje Tonnis Dijk, een 25 jarige dochter van koopman en bakker Tonnis Jans Dijk en zijn vrouw Aukje Popkes van Dijk.