Historie van de Oldijk - Ezinge

September 1822 - april 1833 familie Jan Pieters Mulder en Pieterke Alberts Dijksterhuis

Naast het echtpaar Jan Pieters Mulder en Pieterke Alberts Dijksterhuis woonden nu ook nog de weduwe Alktje (Dijksterhuis) Karssens en haar beide vrijgezelle zonen Jan Pieters en Pieter Alberts Dijksterhuis op de boerderij.
Anderhalve maand na hun huwelijk werd hun eerste kind geboren

Na ruim 7 weken overleed dit kind echter op 3 januari 1823.

In hetzelfde jaar kregen Jan Pieters Mulder en Pieterke Alberts Dijksterhuis hun tweede kind

Op 12 februari 1825 overleed weduwe Alktje Dijksterhuis-Karssens op de boerderij op 68-jarige leeftijd.

Het jaar erna werd er opnieuw een kind geboren op Oldijk 2:

Zij overleed 6 maanden later op 3 november 1826.

Twee jaar later kwam er een nieuwe telg bij van de Mulder’s, opnieuw een dochter:

Dan sloeg opnieuw het noodlot toe. Jan Pieters Mulder zijn 32 jarige vrouw Pieterke Alberts Dijksterhuis overleed op 8 maart 1828.

Een paar maanden later was er opnieuw een sterfgeval in het gezin toen hun zes maanden oude dochtertje Pieterke overleed in Oldehove. Jan Pieters Mulder bleef alleen achter met zijn zoon Albert Jans.

Op 1 april 1833 hertrouwde de dan 32 jarige Jan Pieters Mulder met zijn nieuwe liefde, de hoogzwangere 26 jarige dienstmeid Klaaske Sjoukes. Zij was een dochter van de dagloner Sjouke Eintjes en Jantje Hendriks uit Burum.