Historie van de Oldijk - Ezinge

April 1884 - 1917 familie Alle (J.) Alberts

Alle Alberts woonde nu op de boerderij van zijn overleden broer, tezamen met zijn schoonzus en de genoemde kinderen. Alle Alberts voegde een voorletter “J” toe aan zijn naam, wellicht om onderscheid te maken tussen zijn stiefzoon Alle. Zijn officiële naam bleef Alle Alberts.
Kennelijk konden schoonzus en zwager het goed met elkaar vinden, want weduwe Jantje Wieringa raakte in verwachting van Alle en op 30 april 1888 werd hun dochter geboren:

Op 1 juni 1885 trok de dienstbode Louwe Feeringa in op de boerderij. Louwe was dan 18 jaar; hij was een zoon van koopman Haaije Louwes Feeringa en Menschtje Faanstra uit Ezinge. Hoe lang hij op de boerderij is gebleven is niet te achterhalen.
Op 25 september 1886 kwam de 24-jarige boerenknecht Jurrien de Waaij op de boerderij. Jurrien was geboren in Ezinge, een zoon van het daglonersechtpaar Gerrit Klasens de Waaij en Zwaantje Meijer. Vóór 1 februari 1890 vertrok Jurrien naar Zuiderweg 3.

Rond 1888 was er ook een boerenknecht op de boerderij, Hendrik Kooi, die daarvoor op de boerderij Heino Boer werkte. Voordien, tot mei 1886, werkte Hendrik in Adorp, maar was een geboren Feerwerder. Hendrik was een zoon van Albert Hendriks Kooi en Trientje Jurriens de Waaij uit Feerwerd, beroep onbekend. Op 24 mei 1890 vertrok Hendrik naar Oldehove.
Hendrik heeft nog net de dienstmeid Lucretia Pettinga uit Adorp kunnen verwelkomen, die op 10 april 1890 haar intrede op Oldijk 2 deed. Lucretia was geboren op 3 september 1867 in Groningen en was een dochter van Luitje Broekema en de werkvrouw Jantje Pettinga uit Winsum. Lucretia vertrok op 20 april 1891 naar Stadskanaal.

Jantje Wieringa en Alle Alberts besloten op 19 januari 1889 in Ezinge te gaan trouwen. Alle was toen 38 jaar en Jantje 42.
Begin 1890 kwam de 18-jarige dienstmeid Aaltje Wormeester haar intrek nemen. Zij was geboren in Niezijl en was een dochter van het arbeidersechtpaar Gerrit Wormeester en Dietje Luchtenburg. Ze bleef best lang op de boederij, want pas na 5 jaar vertrok ze op 20 mei 1895 naar een werkadres in Hoogkerk.


Nieuwsblad vh Noorden van 8 juni 1892 (Delpher)

In de zomer van 1894 kwam de dienstbode Hanne van Kammen op de boerderij wonen. Hanne was geboren op 12 oktober 1881 en was een dochter van het daglonersechtpaar Berend van Kammen en Geertje Campinga uit Feerwerd. Zij vertrok vermoedelijk in 1896 naar een boerderij in Feerwerd, vanwaar ze eind 1899 verhuisde naar Oldehove.


Nieuwsblad vh Noorden van 16 juli 1895 (Delpher)

Johannes Hinderikus Alberts werd beroepsmilitair en uiteindelijk sergeant bij het derde regiment der infanterie. In Bergen op Zoom verongelukte hij 7 november 1895.

Begin 1898 woonde de dienstmeid Hendrika van Dijk op de boerderij. Zij was geboren op 7 oktober 1882 in Ezinge en was een dochter van het daglonersgezin Albert van Dijk en Geertje Jakobs. Wanneer ze weer is vertrokken heb ik niet kunnen nagaan.


Nieuwsblad vh Noorden van 5 december 1897 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 26 december 1897 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 19 juli 1898 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 26 november 1899 (Delpher

Eind 1898 was de dienstbode Jakob Huizinga op Oldijk 2 komen werken en wonen, hij was toen 16 jaar. Jakob was een zoon van schoenmaker Tekke Huizinga en Luktje Roon uit Ezinge.

De ongehuwde dochter Roelfina Wilmina verliet even de boerderij op 14 juli 1899 en ging naar Groningen om daar te bevallen. Op 20 juli 1899 werd haar dochter Alberta geboren Ze was toen 27 jaar en ongehuwd. Op 13 december 1899 keerde ze weer op het ouderlijk nest terug. Waar ze haar kind heeft gelaten is mij niet duidelijk, het werd niet ingeschreven op Oldijk 2. Ze bleef ongehuwd, waar ze na 1917 is gebleven is mij ook onduidelijk. Ze overleed in 1946 in de stad Groningen en was toen 74 jaar oud.


Nieuwsblad vh Noorden van 7 september 1901 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 9 maart 1902 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 26 oktober 1902 )(Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 3 januari 1904


Nieuwsblad vh Noorden van 24 januari 1904 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 3 april 1904 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 5 mei 1904 (Delpher)

(Stief-)zoon Alle Alberts werd grofsmid in Ezinge en trouwde op 4 november 1905 met Tietje Scherings van boerderij het Ollebos in Feerwerd (nu de zwarte boerderij van Pon aan het Lucaspad). Ze was een 25jarige dochter van de Feerwerder landbouwer Abel Scherings en Aaltje Folkerts.
Alle Alberts adverteerde regelmatig met landbouwmachines in de krant.

Willem Alberts koos ook voor een niet agrarische baan en werd koopmansbediende. Toen hij 27 jaar was trad hij op 6 april 1905 in het huwelijk met de 32-jarige Meiltje de Groot, dochter van zeepfabrikant Roelf de Groot en Roelfina Grimminga. Ze gingen daarna in Nieuwe Pekela wonen.

Alle J. Alberts was ook politiek geïnteresseerd en kwam in de gemeenteraad van Ezinge. In de vergadering van 19 april 1906 kwam hij nog even op voor de Oldijk:

“De heer Alberts merkt op, dat de quenast, die het vorig jaar over den Oudedijk aangebracht, overal loslaat, zoodat de weg bijna niet de berijden is, in het geheel niet door fietsen”. (quenast is een soort bepuining)

De voorzitter nam er notie van……


Nieuwsblad vh Noorden van 8 augustus 1906 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 4 december 1906 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 20 juli 1907 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 26 juli 1907 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 2 augustus 1908 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 24 februari 1909 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 22 februari 1910 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 21 september 1910 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 3 februari 1911 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 26 oktober 1912 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 6 februari 1912 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 4 januari 1913 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 20 oktober 1913 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 25 september 1915 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 18 september 1916 (Delpher)

Zoon Jan Alberts vertrok op 31 maart 1917 naar Leens. Hij trouwde voor het eerst op 52 jarige leeftijd in Ezinge met de 53 jarige weduwe Henderika Tiessens uit Ezinge.

Begin november 1916 werd de boerderij te koop aangeboden:


Nieuwsblad vh Noorden van 8 november 1916 (Delpher)

Maar deze publieke verkoop ging niet door, kennelijk was Jan Meinderts Dijkstra (zie volgende hoofdstuk) al met Alle Alberts tot een vergelijk gekomen:


Nieuwsblad vh Noorden van 11 november 1916 (Delpher)

Volgens “Genealogie Familie Wieringa Wierenga” was de verkoopprijs van Oldijk 2 met land fl. 45.500,-
Als dan de boerderij is verkocht aan Jan Meinderts Dijkstra werd er ook nog een boedeldag (openbare inventarisverkoop) georganiseerd:Nieuwsblad vh Noorden van 1 maart 1917 (Delpher)

In het voorjaar van 1917 verliet het gezin Alberts de boerderij. Alle was toen 67 jaar en zijn vrouw Jantje 71 jaar. Het echtpaar ging in het dorp zelf wonen en de enige nog thuiswonende dochter Willemiena Roelfina vertrok waarschijnlijk naar Garnwerd, om daar op 25 mei 1918 in het huwelijk te treden met de 34-jarige pelmolenaar Willem de Groot.

Alle Alberts werd 87 jaar en overleed op 7 juni 1937 in Ezinge. Jantje Wieringa werd 78 jaar en overleed op 25 januari 1925, eveneens in Ezinge.