Historie van de Oldijk - Ezinge

1760 - 1783 familie Pieter Harms

In de eerder genoemde opgestelde “Verklaringe door landgebruikeren van Esinge en Hardeweer”, kwam Pieter Harms ook al voor, dus had hij in 1755 al land in Ezinge:

De familie had toen Oldijk 4 nog niet in bezit, die boerderij was in 1757 nog eigendom van Claas Ejes (zie Oldijk 4).

Wanneer Pieter Harms met Grietje Alber(t)s is getrouwd heb ik nog niet kunnen vinden.
Toen zij Oldijk 2 betrokken hadden ze al vier kinderen, waarvan één al overleden was:

Zij kregen daarna nog 4 kinderen op Oldijk 2:

Fennechijn trouwde op 8 mei 1779 met Jacob Jans in Grote en Kleine Reedschap (Ulrum). Aangezien er een tweede Hindrik Pieters werd geboren heb ik aangenomen, dat de eerste Hindrik, die op 20 mei 1759 was geboren, al was overleden. Ook Hidde Pieters en de tweede Hindrik Pieters vind ik nergens meer terug zodat ik aanneem, dat ook zij vóór 1783 zijn overleden (ze komen niet voor in de verdeling van de erfenis in 1783, zie verderop in deze episode).
Op 10 april 1779 trouwde dochter Pietertje (Pietertie) Pieters in Noordhorn met Jacob Hendriks. Haar broers Harm en Albert waren o.a. getuigen. Ze vestigden zich in Saaksum, waar Pietertje 9 december van dat jaar haar eerste kind baarde.
Pieter Harms overleed in 1782 of 1783, zijn vrouw Grietje Alberts was toen waarschijnlijk al overleden. In 1783 werd de erfenis verdeeld. Harm, Albert, Jan en Pietertje erven ieder 1/4 van Oldijk 2.
Pietertje en Jan droegen in mei 1783 hun erfdeel over aan hun broers Harm en Albert Pieters, zodat de beide ongehuwde broers ieder nu de helft bezaten van Oldijk 2.
In 1788 trouwde Albert Pieters met Alktje Karssens, waarna de boerderij dus bewoond werd door dit getrouwde stel en de ongehuwde Harm Pieters