Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1759 - 1760 familie weduwe Geertje Willems (van Jan Abels)

Jan Abels uit Saaksum trouwde op 26 september 1753 met Geertje (Geertien) Willems uit Ezinge. Een broer van Geertje Willems, Jacob Willems, bezat op dat moment Oldijk 4.

Jan Abels was eerder met Anje Derks getrouwd in Oldehove, op 4 juni 1735. Anje Derks was de weduwe van Hindrik Harms uit Fransum. Anje Derks had in ieder geval toen al een zoon en een dochter met Hindrik Harms, Derk en Aefke.

Zoals blijkt uit de koopakte van Oldijk 2 kregen Jan Abels en Anje Derks een aantal kinderen, die nog minderjarig waren op moment van koop.

Jan Abels en Geertje Willems vestigden zich vermoedelijk eerst in Saaksum. Kort na de koop van Oldijk 2 op 10 april 1759 overleed Jan Abels vermoedelijk op Oldijk 2. Zijn overlijdensakte is niet te vinden is (van de voormalige gemeente Ezinge zijn veel gegevens van de 18de eeuw tijdens een brand verdwenen).
Weduwe Geertje Willems verkocht daarna de boerderij op 23 januari 1760 aan Pieter Harms.

De karnmolen was belangrijk, want ook Pieter Harms bedong, dat de karnmolen bij de boerderij bleef. De weduwe ontving een koopsom van 1600 Caroli guldens en 5 stuivers.