Historie van de Oldijk - Ezinge

Juni 1971 - 1982 familie Jan Dijkstra

Midden 1971 nam Jan Dijkstra het bewind over de boerderij met Emma over. Jan besloot al snel om van het gemengde bedrijf van zijn vader een veeteeltbedrijf te maken. De grond bij de boerderij was niet zo geschikt voor akkerbouw. Vanwege de fijnkorreligheid wordt de klei zwaar (kleeft makkelijk aan elkaar) en is daardoor bijvoorbeeld voor het rijen van aardappelen ongeschikt.


De achterkant van Oldijk 2 begin jaren '70 (foto familie Dijkstra)

In de periode 1971 – 1973 kregen ze op de boerderij hulp van een broer van Emma, Jannes Smit.
Jan en Emma kregen op de boerderij twee kinderen:

In 1976 liet Jan Dijkstra een ligboxenstal bouwen.


De voorbereidingen voor de bouw van de ligboxenstal in 1976. Op de achtergrond de mest transportband. (foto familie Dijkstra)

Kennelijk was het dat jaar een “ligboxstallen”-jaar, want meerdere veehouders doen dit in hetzelfde jaar, zoals Wolters op de Zuiderweg 4, de gebroeders Voogd aan het Aduarderdiep en van Til aan de Meedenerweg in Feerwerd.


Nieuwsblad vh Noorden van 30 januari 1976 (Delpher)

Uiteindelijk waren er meer dan 100 koeien op de boerderij, maar eigenlijk lag Jan zijn hart meer bij de akkerbouw.
Ze besloten de boerderij te verkopen en vestigden zich daarna in maart 1982 op het akkerbouwbedrijf aan de Middagsterweg 5 bij Aduarderzijl.
Daar kregen ze nog twee kinderen:

Inmiddels (2018) runt zoon Foppe Jan dit akkerbouwbedrijf en kijkt vader Jan van afstand toe. Oldijk 2 werd in maart 1982 verkocht aan de nieuwe eigenaar Cees Stam.