Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca 1625 – ca. 1657 familie Jacob Arys (Arijs)

Op het zijlschotregister van Ezinge van 1625 komt meier Jacob Arys voor. Er staat een vermelding bij: “Oldijck op Harm Roels plaats”. Dit zou een verwijzing kunnen zijn naar de vorige meijer Harmen Roeloffs. Jacob betaalde toen voor 44 gras zijlschot. Eigenaar(s) van de boerderij en land is dan “Berent Henricus soone, d’e raadtsheer Emmelcamp administr.”. Dit is dus dezelfde eigenaar als bij de vorige episode. Nu is raadsheer Emmelcamp voor hem de administrerend voogd van zijn goederen tijdens zijn afwezigheid. Het betreft hier raadsheer Hindrick Emmelckamp, gezworene vanaf 1646, raadsheer vanaf 1651 en overleden in 1664. Deze Jacob Arys komt ook nog in 1643 voor op het zijlschotoverzicht van Ezinge met 41 gras. De omvang van het land is in 1641 met 3 gras afgenomen. Maar ook in 1657 komt deze meier voor, namelijk dan weer op het dijkroloverzicht van Humsterland van 1657.