Historie van de Oldijk - Ezinge

November 2009 - mei 2016 Pieter de Hoog


Pieter de Hoog

En zo verscheen Pieter de Hoog op de Oldijk, toen hij op 56-jarige leeftijd de boerderij overnam. Het is naar alle waarschijnlijkheid voor het eerst, dat Oldijk 2 slechts één bewoner kent. Pieter is sedert 1994 weduwnaar en heeft drie volwassen kinderen, 2 meiden en een jongen.
Samen met zijn broer had hij vanaf 1975 in Moerkapelle (vlakbij Zoetermeer) een glastuinbouwbedrijf, waar groenten en bloemen werden gekweekt. Pieter had al eerder tegen zijn broer gezegd, dat als hij vijftig jaar zou zijn, hij weer een veeteeltbedrijf zou willen starten, net als zijn vader had.
In 2002 besloten de broers het bedrijf te verkopen en ging Pieter op zoek naar een rundveehouderij in verre oorden. Na o.a. Canada te hebben bezocht, bekeek hij samen met een kennis via Interfarms ook diverse bedrijven in Australië en zo kocht hij in april 2003 een boerderij met 200 hectare land bij het plaatsje Garvoc in het uiterste zuiden van Australië. Garvoc ligt tussen Terang en Warrnambool, zo’n 300 km van Melbourne vandaan. Pieter zijn drie kinderen bleven achter in Nederland. Australië was voor Pieter aantrekkelijk vanwege het ontbreken van een melkquotum. Hij runde het bedrijf van zo’n 360 koeien samen met een ervaren medewerker. Dat was een hele klus, alles gebeurde buiten want er was alleen een melkstal en een huis. En het klimaat was natuurlijk anders. Echt vriezen deed het daar niet, maar de temperatuur kon wel dicht bij de nul komen ’s nachts.
Toen de medewerker op een gegeven moment door een stier was aangevallen en niet meer kon werken op het bedrijf stond Pieter er alleen voor. Hij bracht het bedrijf terug naar 200 koeien en kreeg regelmatig hulp van zijn broer en ook wel andere mensen. Maar na dit drie jaar te hebben volgehouden moest Pieter het bedrijf van de hand doen, het was voor hem fysiek niet meer te doen. Nadat hij het bedrijf had verkocht logeerde hij bij zijn broer in Moordrecht, waar hij een half jaar op zolder woonde.
In Australië had hij kennis gemaakt met de zonen Knol uit Bedum, die daar aan het backpacken waren en zo ook bij hem terecht kwamen. Er woonde namelijk familie van de “Knollen” op Tasmanië en daar waren ze naar op weg. Alleen via Melbourne kan er worden overgestoken naar Tasmanië en de boerderij van Pieter was min of meer op de route naar Tasmanië. Later maakte hij ook kennis met hun ouders, die ook en route naar Tasmanië bij hem langs kwamen.
Zodoende was Groningen dus geen onbekend terrein voor hem. Pieter bekeek drie te koop staande boerderijen in het noorden en koos voor Oldijk 2. De boerderij was via de familie Veijer in het bezit gekomen van vastgoed handelaar Theo Wijntjes, van wie Pieter de boerderij kocht. Er was toen ongeveer 40 hectare land bij.


Oldijk 2 in de periode Pieter de Hoog (foto Pieter de Hoog)

Oldijk 2 biologisch per 1 april 2012
Nadat Oldijk 2 in 1971 door Jan Dijkstra was veranderd van een gemengd bedrijf in een veeteeltbedrijf (zie periode juni 1971 – 1982 familie Jan Dijkstra) onderging de boerderij in de periode “Pieter de Hoog” opnieuw een verandering. Pieter had in Australië dicht bij de natuur “geboerd” en had veel gelezen over “biologisch”. Hij had daardoor veel gevoel gekregen voor het biologisch boeren en daarom besloot hij via “Skal biocontrole” zich in april 2010 aan te melden voor het starten van een biologisch melkveebedrijf. Er gold dan voor de grond een overgangsperiode van 2 jaar, eerder kon een bedrijf zich niet biologisch noemen.

Daarna ging Pieter een aantal verbouwingen realiseren.
De melkstal en de ligboxenstal werden aangepakt, waarbij het (asbest-)dak werd vernieuwd en de stal zo’n twee meter hoger werd.
Ook plaatste Pieter een nieuwe melkinstallatie (2x10 swing over).


De verbouwing in volle gang (foto Pieter de Hoog)

In september 2010 kwamen de 62 koeien, die Pieter in Limburg had gekocht bij een boerderij vlakbij de Maas. Deze koeien waren een kruising tussen het Franse Montebilliarde ras en het Holsteiner ras. Volgens Pieter zorgt dat niet voor een hogere melkproductie maar wel voor een sterker gestel van de koe.


Eén van de koeien van Pieter (foto Pieter de Hoog)


Pieter in de melkput (foto Pieter de Hoog

Een mijlpaal in het bestaan van de boerderij was op 1 april 2012, toen Oldijk 2 officieel als biologisch melkveebedrijf door Skal werd gecertificeerd. Daarvoor was het nog een melkveebedrijf “in omschakeling”. In 2013 bouwde Pieter nog een jongveestal achter de boerderij. In 2016 vond Pieter het welletjes en verkocht in mei 2016 de boerderij aan de familie Duivenvoorden.
Maar daarmee is Pieter de Hoog niet van de Oldijk verdwenen. Op dit moment (februari 2018) is Pieter bezig de aangekochte Oldijk 8 te verbouwen en woont intussen tijdelijk in Onderdendam. Rond Pasen hoopt hij opnieuw bewoner te worden van onze mooie Oldijk.