Historie van de Oldijk - Ezinge

1720 - 1732 Albert Hiddes

Albert Hiddes was getrouwd met Pieterke Gerrijts (Gerrits). Ze kregen op Oldijk 2 drie kinderen:

Op het dijkroloverzicht van 1732 komt Albert Hiddes nog steeds voor als meier van Oldijk 2.