Historie van de Oldijk - Ezinge

Mei 1706-1720 Borchert Frerix en Mintie Hiddes

Van het echtpaar Borchert Frerix en Mintie Hiddes heb ik verder niets gevonden. Kennelijk heeft Albert Hiddes in 1720 de boerderij van Borchert Frerix overgenomen, want hij staat ook in 1720 op de dijkrol van Humsterland. Daarna komt Albert Hiddes als enige meier van Oldijk 2 voor. .

Het zou kunnen zijn dat deze Albert Hiddes gezien zijn achternaam familie was van de vrouw van Borchert Frerix. Het kan ook hun zoon zijn, die de achternaam van zijn moeder aannam.