Historie van de Oldijk - Ezinge

1802 - 1808 Harm Pieters

In 1801 besloten Albert Pieters en Alktje Karssens Oldijk 4 erbij te kopen. Zij vertrokken daarna naar Oldijk 4 en Harm Pieters bleef Oldijk 2 bestieren. In het boekje van de Marees van Swinderen (zie Oldijk 4) is duidelijk te zien, dat Harm Pieters nu de beklemming betaalt aan de eigenaar van de grond, de Marees van Swinderen:


uit het boekje van Van Swinderen, Oldijk 2 (Gron.Arch.)

Na zes jaar deed Harm Pieter de boerderij weer over aan zijn broer Albert Pieters van Oldijk 4. Hij bleef er nog wel boeren tot hij op 18 oktober 1815 op Oldijk 2 overleed. Albert Pieters overleed al eerder op 9 oktober 1810 op ca. 55 jarige leeftijd en liet vrouw Alktje en vier kinderen achter in de leeftijd van 14 tot 21 jaar, zodat vanaf 18 oktober 1815 zowel Oldijk 2 als 4 van de weduwe Alktje Karssens waren.