Historie van de Oldijk - Ezinge

Periode voor 1540 - to na 1562 Ballo Hummersma toe Esinge

“Ballo Hummersumma Eme sone”, zoals hij werd genoemd in het jaartax overzicht van 1540 was dus een zoon van Eme Hummersma. Over deze familie Hummersma is het e.e.a. opgeschreven in het boek “Een vergeten plattelandselite” van H. Feenstra en H.H. Oudman. De meeste onderstaande gegevens over de familie Hummersma zijn aan dit boek ontleend. Oldijk 2 heette toen “Hummersmaheert” en is op dat moment 50 grazen groot, 44 grazen binnen de Oldijk en 6 grazen buiten de Oldijk.

Zijn vader Eme was in 1525 grietman van Ezinge en Hardeweer. De schrijvers van het genoemde boek opperen de mogelijkheid, dat Eme toen op Hummersmaheert woonde en dat zijn zoon Ballo de boerderij runde. Als dat zo is, gaat de historie van Oldijk 2 wellicht dus terug naar 1525.

Ballo Hummersma was volgens de dijkrol van Humsterland van 1562 de eigenaar van Oldijk 2. Hij was toen verantwoordelijke voor 2,5 roeden, 6 voeten en 1 duim lengte dijk.