Historie van de Oldijk - Ezinge

Oldijk nummer 8

Voorwoord

Door de eeuwen heen is Oldijk 8 waarschijnlijk de kleinste boerderij geweest op de Oldijk.
De eerste gegevens, die ik van dit pand heb gevonden komen van het Jaartax overzicht van 1540, waarop Remke Lippens de gebruiker is met 25 ½ gras.
Wat het moeilijk maakt om de historie van deze boerderij in beeld te brengen is het feit, dat het vrijwel nooit land heeft gehad aan de westkant van de Oldijk. Daardoor mis ik aansluitingsmogelijkheden met het dijkrecht van Humsterland, wat bij de voorgaande boerderijen wel het geval was.


kadastrale kaart Oldijk 8 rond 1830

Omvang Oldijk 8

Oldijk 8 is qua omvang door de eeuwen heen vrij stabiel geweest. De omvang in 1540 was 25 ½ gras en vanaf 1602 vrijwel steeds 28 grazen oftewel zo’n 14 hectare. Het is dus aannemelijk, dat het land van Oldijk 8, zoals dat er rond 1830 uit zag met die 28 grazen ook de eeuwen daarvoor er als hierboven heeft uitgezien.

Bij de reconstructie van de Oldijk in 1872 raakte Oldijk 8 390are kwijt. Perceel G94 (nr 8) werd 400are kleiner en was daarna 1.38.90 (G225) en de gracht, G96 (nr10) werd 10are groter, vanaf dan 220 are (G224). De omvang is dan ook vanaf dat moment 13.33.60ha i.p.v. 13.37.50.

Pas in 1977 veranderde de omvang van Oldijk 8, toen Arie de Jong de boerderij verkocht aan Arie Ritzema (zie bij betreffende episodes). Arie Ritzema kocht toen de percelen G95, G224 en G225, volgens akte gemeten op 1.4.8ha, zijnde de boerderij met erf en een gedeelte van de nummers G97 en G295 “zoals dat behoorlijk is afgepaald”. Wat perceel G225 was ben ik nog niet achter, maar is wellicht een deel van G100(nr14).Anno 2020 is de situatie als volgt, verdeeld over diverse eigenaren:

Perceel oppervlakte
G442, was G87 1.93.50 verschil -0.00.40
G440, was G88 1.61.80 verschil -0.02.20
G89 gelijk gebleven 1.12.70
G90 gelijk gebleven 1.56.80
G458/G296, was G91,G99 1.64.90 verschil -0.10.00
G441, was G92 1.31.10 verschil +0.02.60
G312, samenv. G93/G225 2.97.90 verschil -0.01.50
G311/G457, was G95tmG98 0.21.85 verschil -0.03.95
G427, was G100 0.92.90 verschil +0.15.30
totaal 13.33.45 verschil -0.00.15

Dit is de eerste boerderij die ik tegen kom, die eigenlijk bijna 450 jaar lang vrijwel dezelfde omvang heeft en waarvan de percelen, weliswaar onder andere eigenaren nog steeds herkenbaar zijn!

De bewoning

Oude Foto's

1985

1995 - Hiske, Anna en Ekke Wolters

2005 - Anna, Hiske, Wolter en Ekke Wolters

2015 - Wolter Wolters