Historie van de Oldijk - Ezinge

Circa 1635 - 1647 Schelte Willems

Aan het begin van deze episode kende Oldijk 8 nog twee “blote” eigenaren, namelijk Eelke Bensema en Itien Joris, de weduwe van Johan Cloot, ieder voor de helft.
Waarschijnlijk is Oldijk 8 na het overlijden van meier Hindrick Eebels rond 1635 overgegaan naar meier Schelte Willems. Vanaf 1640 komt deze laatste steeds voor op de zijlschotoverzichten.
Mogelijk is hier sprake van Schelte Willems van Niehove, die op 8 juli 1633 trouwde met Lientje Edes (vermelding bij Lientje: “wonende bij Menno Egberts”). Dat zou aansluiten bij het overlijdensjaar van zijn voorganger, Hindrick Eebels, die rond 1635 moet zijn overleden (zie vorige episode).
Al in 1640 verliep de huur van zijn beklemde land, waarvan Tonnis Jansen toe Bedum en cs eigenaar van was geworden, althans van het deel wat daarvoor van Eelke Bensema was:

opsegginge van landen onverdediget
Erffge van Ettien Cornelis C Meerten Bolte toe Esinge
Tonnis Jansen toe Bedum mit consorten C Schelte Willems toe Esinge
HJK 871, Fol. 8, saturni den 18 Januarij 1640

Omdat huur vaak werd aangegaan voor 5 jaren zou dat aansluiten bij het einde van de periode van zijn voorganger, Hindrick Eebels, zie vorige periode.
In een volgende vermelding van de Hoge Justitie Kamer (HJK) werd de huur van de andere helft van Oldijk 8 opgezegd door Itien Joris en haar broer Berent Joris Camp:

vrouw Itien Joris en Berent Joris Camp C Schelte Willems toe Eesinge
HJK 874, Fol. 19v, Saturni den 21 Jan: 1643

Kennelijk had Schelte Willems zich in de schulden gewerkt bij Jacob Ailts, wellicht om Oldijk 8 te kunnen kopen. Jacob Ailts eiste in 1643 6/8 deel van zijn vordering van 253 dal op:

Jacob Ailts Smit C Schelte Willems toe Esinge ses achte parten van 253 dal van een versegelinge
HJK 874, Fol. 36, saturni den 4 febr 1643

Maar dat was niet de enige schuld, ook van ene Douwe Popkens had hij geld geleend, 200 dal, die Douwe begin 1644 opeiste:

Loskundinge van penningen onverdediget
Douwe Popkens C Sijbrant Jacobs toe Suithorrum een versegelinge van 100 dal
Idem contra Hindrick Melijs toe Oldehove een versegelinge van 200 dal
Idem C Derck Tonnijs toe Northorrum een handtschrifft van 100 dal
Idem C Schelte Willems toe Esinge een versegelinge van 200 dal
HJK 875, Fol. 45, saturni den 27 Jan: 1644

Een jaar later zien we een nieuwe blote eigenaar van Oldijk 8, namelijk Lambert Luitiens, die begin 1645 de huur opzegt van Schelte Willems:

Lambert Luitiens C Schelte Willems tot Eesinge
HJK 876, Fol. 9, Saturni den 18 Januarij 1645

Die huur werd nu kennelijk steeds maar voor een jaar aangegaan want in de daarop volgende jaren liep de huur steeds na een jaar af:

Ewolt Egberts C Meerten Bolte toe Eesinge
Lambert Luitiens C Schelte Willems toe Esinge
Frans Folckers C Govert Botes toe Hardeweer
HJK 876, Fol. 224v, Saturni den 17 Jan: 1646

Lambert Luitjens met consorten C Schelte Willems toe Esinge
HJK 877, Fol. 4v, Saturni den 16 januar 1647

  • Volgende periode