Historie van de Oldijk - Ezinge

Na 1624 - circa 1635 Hindrick E(e)bels

Op het zijlschotoverzicht van 1624, 1625 en 1631 en op het Verpondingen overzicht van 1630 komt Hindrik Eebels voor met 28 grazen. Vanwege die laatste vermelding (soort belastingoverzicht) is ook hier weer duidelijk, dat er geen land van Oldijk 8 aan de westkant van de Oldijk lag. Immers, dan waren de grastallen van het zijlschot lager geweest, want het westelijke deel zou dan onder Humsterland zijn gevallen.

In 1627 verliep zijn huurtermijn met inmiddels de weduwe van Johan Cloodt, Idtien Joris.
opsegginge in weerden
vrouw Itijen Joris wed: Cloodts C Eppe Sighers tho Feerwert C Hindrick Eebels bij Eesinge C Pieter Eppens bij Eementill
(HJK 858, Fol. 13, Saturni den 20 Jan: 1627)

De huur werd met drie jaar verlengd, zodat in januari 1630 opnieuw de huurtermijn verliep:

vr Itien Joris C Hindrick Eebels toe Esinge Cornelis Kinnema met consorten C Derck Alberts toe Esinge (HJK 861, Fol. 3v, Saturni den 16 Jan 1630)

In de vorige episode valt te lezen dat Oldijk 8 in 1602 in bezit was van twee eigenaren, ieder voor de helft. De ene helft is nog van de familie Cloot (weduwe Itien Joris), zoals uit voorgaande blijkt. De andere helft, in 1602 in bezit gekomen van Gerrijth Jorijs, is waarschijnlijk tussen 1602 en 1628 verkocht aan Dato Baving, want daarmee vervalt de huurtermijn met meier HIndrick Ebels in 1629 en twee jaar later in 1631:

1629:
Dato Baving C Hindrick Ebels toe Esinge
(HJK 860, Fol. 9v, Saturni den 17 Jan: 1629)

1631:
Dato Baving C Hindrick Eebels toe Esinge
(HJK 862, Fol. 4v, Saturni den 15 Jan 1631)

Dat het laatste huurcontract met Dato Baving maar twee jaar duurde had te maken met de verkoop aan Eelke Bensema, welke die helft van Oldijk 8 kennelijk in 1632 kocht en een contract afsloot met meier Hindrick Ebels voor een jaar:

Jan Mabe contra Hessell Hilbrants tot Oxwert, Tijes Pieters tot Esinge
Eelcke Bensema contra Hindrick Ebels tot Esinge
Die pastoir tot Esinge contra Claes Simens aldaer
(HJK 864, Fol. 12, Saturni den 19 Jan: 1633).

Daarna werd het huurcontract opnieuw voor een jaar verlengd, want ook in 1634 komt het einde van het huurcontact voor:
Jr Sijts van Botnia C Jacob Pieters bij Adewerder sijll
Idem C Herman Jansen toe Esinge
Eelke Bensema C Hindrick Ebels toe Esinge
(HJK 865, Fol. 7v, Saturni den 18 Jan: 1634)

Tussen 18 januari 1634 en 16 januari 1636 overleed Hindrick Ebels, want in 1636 verschijnt deze vermelding:

Eelke Bensema C besitteren des starffhuses van Hindrick Eebels toe Esinge (HJK 867, Fol. 6v, Saturni den 16 Jan: 1636)

Het is aannemelijk dat hij in 1635 overleden was.

  • Volgende periode