Historie van de Oldijk - Ezinge

16 maart 1905 – 29 januari 1906 Hindrik Dinkela en Jantje Venema

De landhuur (beklemming) van Oldijk 8 over 1906 werd op 24 december 1907 geïnd door Henriette Guilleamina Jeanne Wolthers gehuwd met Hendrik Jacob Noosten en dochter van Wolther Wolters en Klasina Wierenga.

De meiers van deze periode Hindrik Dinkela en Jantje Venema trouwden in Zuidhorn op 14 augustus 1897.
Hindrik was een zoon van arbeider Kornelis Dinkela en Trijntje van der Woude, geboren op 13 maart 1876.
Jantje was een dochter van arbeider Sijtse Venema en Hindriktje Hekkema, geboren op 13 augustus 1875.
Ze gingen in Noordhorn wonen, waar hun eerste kinderen werden geboren:

Op 16 maart 1905 verhuisden ze met deze vijf kinderen naar Oldijk 8, waar verder geen kinderen werden geboren. Op 29 januari 1906 vertrokken ze weer van de Oldijk om in Aduard te gaan wonen.

Weer een jaar later verschenen ze in Oldehove, waar wel een kind wordt geboren:

Ook in Oldehove bleven ze maar een jaar. Nu verhuisden ze naar De Waarden (Grijpskerk) met aldaar opnieuw gezinsuitbreiding:

In mei 1910 verhuisden ze naar Aduarderzijl:

“Op 13 mei 1918 namen ze hun intrek tot Oldijk 1. Daarna woonden ze op verschillende adressen in het dorp, zoals Peperweg 10 en Torenstraat 18.
Jantje Venema overleed op 1 maart 1949 in Ezinge, 73 jaar oud. Hindrik Dinkela overleed op 13 maart 1963 in Ezinge, 87 jaar oud. Heel wat Dinkela’s zijn in Ezinge blijven hangen en hebben er op allerlei adressen gewoond. Deze Hindrik Dinkela is de stamvader van de Dinkela’s in Ezinge.

  • Volgende periode