Historie van de Oldijk - Ezinge

9 mei 1896 – eind 1896 Sake Hofstede en Roelfke van der Vaart

Waarschijnlijk heeft dit gezin maar kort op Oldijk 8 gewoond, wellicht als tussenstation om in het dorp zelf te kunnen gaan wonen. In ieder geval wonen ze begin 1897 al op de Peperweg 3 als hun tweede kind wordt geboren.

Sake Hofstede en Roelfke van der Vaart trouwden op 6 december 1893 in Grootegast.
Sake was een zoon van arbeider Abraham Filippus Hofstede en Jeltje Pieters Hoeksma, geboren op 24 april 1868 in Achtkarspelen.
Roelfke was een dochter van arbeider Jan van der Vaart en Wietske Koenes, geboren op 16 juli 1870 in Grootegast.
Ze vestigden zich in Doezum waar hun eerste kind werd geboren:

Daarna verhuizen ze naar Ezinge waar ze op 9 mei 1896 Oldijk 8 betrekken om vervolgens begin 1897 neer te strijken op Peperweg 3. Daar werden nog twee kinderen geboren:

Sake Hofstede is dan klompenmaker geworden.

Nadat ze op 9 mei 1900 naar Oldehove waren verhuisd, overleed Roelfke van der Vaart daar op 22 september 1901, 31 jaar oud.
Sake Hofstede hertrouwde op 10 oktober 1902 in Oldehove met de 40 jarige Wipkje de Haan uit Surhuisterveen, weduwe van Andries Hendriks van der Tuin en geboren op 31 december 1861, dochter van Jan Meines de Haan en Antje Kornelis Iedema.
Na dit huwelijk vertrok het gezin naar de geboorteplaats van Sake, Achtkarspelen, waar Sake opnieuw vader werd:

Wipkje de Haan overleed op 17 april 1932 in Achtkarspelen, 70 jaar oud.
Sake overleed op 6 mei 1942 in Achtkarspelen, 74 jaar oud.

Einde dubbele verhuur Oldijk 8
Eind 1896 kwam er een eind aan de meestal dubbele verhuring van Oldijk 8 door de eigenaars van Oldijk 5. Vanaf dit moment werd Oldijk 8 aan een vaste arbeider van Oldijk 5 met zijn gezin aangeboden:


Nieuwsblad vh Noorden 21 maart 1907 (Delpher)

  • Volgende periode