Historie van de Oldijk - Ezinge

13 mei 1918 – 8 maart 1926 Hindrik Dinkela en Jantje Venema

In deze episode overleed eigenaar Jan Huizinga op 6 februari 1922 en werd zijn zoon Pieter Huizinga eigenaar van Oldijk 1. Jan Huizinga overleed in zijn woning Torenstraat 26, waar hij naar verhuisde, omdat zijn wagenmakerij op Torenstraat 12 moest wijken voor de bouw van het (voormalige) gemeentehuis van Ezinge.

Hindrik Dinkela en Jantje Venema waren op 14 augustus 1897 in Zuidhorn getrouwd.
Hindrik was geboren op 13 maart 1876 in Zuidhorn , zoon van arbeider Kornelis Dinkela en Trijntje van der Woude uit Zuidhorn.
Jantje was geboren op 13 augustus 1875 ook in Zuidhorn, dochter van arbeider Sijtse Venema en Hindriktje Hekkema uit Zuidhorn.
Ze vestigden zich in Noordhorn, waar hun eerste kinderen werden geboren:

Tussen april 1904 en maart 1907 verhuisden ze naar Oldehove, waar het volgende kind werd geboren:

Vervolgens verhuisden ze naar De Waarden (Grijpskerk). Ook daar was een geboorte te melden:

En dan komen we dichterbij Oldijk 1, want op 13 mei 1910 verhuisden ze naar hun volgende adres, binnen de gemeente Ezinge. Ze streken neer in Aduarderzijl en ook daar weer geboortes:

Sijtse Dinkela was naar Oldehove vertrokken, maar meldde zich weer in Aduarderzijl op 8 juni 1917.

En zo kwam een stoet van twee volwassenen en acht kinderen op 13 mei 1918 bij Oldijk aan.
Hindriktje Dinkela verliet Oldijk 1 op 26 juni 1917 (bijna 15 jaar) om te gaan werken in Aduard. Op 24 december 1921 keerde ze terug op Oldijk 1 vanuit Aduard, waarheen ze daarna weer op 8 april 1922 vertrok.
Kornelis Dinkela werd dagloner en zal ook rond die tijd zijn vertrokken, want hij keerde weer terug op Oldijk 1 op 24 augustus 1920. Vervolgens vloog hij weer uit op 31 mei 1926 naar Aduard, hij was op 20 mei dat jaar getrouwd de dienstbode Trijntje Hekkema.
Marten Dinkela vertrok op 27 juli 1922 naar Oostwold. Op 30 oktober 1923 keerde hij terug op Oldijk 1 vanuit Leek.
Klaas Dinkela was kennelijk ook vertrokken, want hij keerde op 20 juni 1923 terug uit Groningen. Na een klein jaar ging hij weer op stap, dit keer naar Hoogkerk (op 10 april 1924). Dat was maar een kort uitstapje, want op 30 september 1924 ging hij weer bij zijn ouders op Oldijk 1 wonen.
Sijtse (Sietse) Dinkela trouwde op 3 september 1921 met de dienstmeid Maike Cordes uit Garnwerd en vestigde zich op Torenstraat 23. Later verhuisde hij naar Nieuwestreek 15.

Op 6 februari 1926 trouwde Klaas Dinkela met Engelina Hinriette Reuwsaat en namen Oldijk 1 op 8 maart 1926 als hoofdbewoners over van zijn ouders.

Het resterende gezin Dinkela, vader Hindrik Dinkela en Jantje Venema met hun drie jongste kinderen Marten, Tekke en Henderikus verhuisden naar Peperweg 10 in Ezinge.
Henderikus verhuisde daarna op 17 oktober 1933 naar Groningen. Hij trouwde in Adorp op 4 februari 1938 met Grietje ter Steege.
Marten vertrok op 5 april 1934 naar Grijpskerk en keerde op 3 november 1937 weer terug. Hij was loswerkman en kwam van Groningen. Verder is zijn spoor tot nu toe niet te traceren.
Tekke werd timmerman (opperman) en trouwde op 27 mei 1938 met Betje ter Steege.

Jantje Venema werd 73 jaar en overleed op 1 maart 1949. Hindrik Dinkela overleed in Ezinge op 13 maart 1963, hij werd 87 jaar oud.