Historie van de Oldijk - Ezinge

Oldijk 1 “Lutje Veloatje”

Voorwoord

Enige jaren geleden had ik samen met Franka, mijn vrouw, al eens de geschiedenis van ons eigen huis ’t Veloatje (Van Swinderenweg 30)uitgezocht. Wij hadden toen aanwijzingen, dat ’t Veloatje een arbeidershuisje was geweest van de boerderij “Heino Boer”, huidig adres Schoorsterweg 6 (anno 2018 fam. J. IJpema). We kwamen er later achter, dat we op het verkeerde been waren gezet en ons huis “pas” in 1825 was gebouwd, tegelijk met de aanleg van het Oldehoofschekanaal. Bewoners, die we hadden gespot bij het huisnummer, waarvan we dachten dat het ons huisnummer was, hoorden dan ook niet bij ’t Veloatje, maar bij Oldijk 1, dat al veel langer blijkt te bestaan..

De bewoners van beide panden hebben wel vaak met elkaar te maken gehad. Oud bewoners van ons huis (dhr. Hofkamp in de jaren ’20 van de vorige eeuw en fam. Oosterhoff in de jaren ’50 van de vorige eeuw, zie “’t Veloatje) noemde Oldijk 1 “Lutje Veloatje”. In officiële stukken ben ik die naam overigens niet tegen gekomen en kan het pas gekregen hebben na de bouw van ons huis. Ik veronderstel dan ook, dat die naam er in de loop van de 19de eeuw aan is gegeven.

Oldijk 1 was indertijd een “royaal” arbeidershuis en is pas in 1935 als zodanig veranderd. Uit oude tekeningen is te concluderen, dat Oldijk 1 in de afgelopen 270 jaar minimaal drie keer opnieuw is gebouwd. Op de oudste tekening ligt het voorhuis richting het noorden (rond 1830), daarna bij de sloop in 1935 richting het zuiden (zie episode Juni 1935 – 4 december 1957 Albert van Dijk en Eggelina Knol) en de huidige versie van 1935 is dus de richting van het voorhuis het oosten en kijkt Oldijk 1 uit over de Bouwerderpolder.


Oldijk 1 met voorhuis naar het noorden begin 19de eeuw.

Tot nu toe is 1625 het oudste stuk waar Oldijk 1 op voor komt, namelijk het zijlschotoverzicht van dat jaar, waarop de in de eerste episode genoemde Bronger Hindrix als meijer (huurder) van Oldijk 1 wordt vermeld. Zo gaat de geschiedenis van Oldijk 1 dus in ieder geval terug tot 1625!


De bewoning