Historie van de Oldijk - Ezinge

1832 – eind 1833 Frederik Carel Meijer en Eltje Ruurts Kleiwert

In 1832 streek het echtpaar Frederik Karel (Carel) Meijer met “zijn huisvrouw” Eltje Ruurts Kleiwert neer op Oldijk 1.
Frederik Carel Meijer was van Duitse komaf en werd geboren op 15 juli 1798 in Bruntrop, Vorstendom Lippe, zoon van landbouwer Johan Hinrich Meijer en Anna Maria Sophia Elenore.
Eltje Ruurts Kleiwert was een dochter van het daglonersechtpaar Ruurts Geert Kleiwert en Stientje Jogchums uit Feerwerd en werd geboren op 24 oktober 1804 in Feerwerd. Eltje was een jongere zus van Renske Ruurts Kleiwert, die in de periode 1817-1819 op Oldijk 1 woonde met haar man Cornelis Boukes de Vries.

Hun eerste kinderen werden geboren, toen ze nog niet waren getrouwd. Het eerste kind werd geboren in Feerwerd:

Ze waren ook nog niet getrouwd, toen ze in 1833 samenwoonden op Oldijk 1, dus werd ook het op Oldijk 1 geboren kind “in onechte” geboren:

En dan gebeurde er iets vreemds. Net 6 maanden later werd er weer een kind geboren op Oldijk 1:

Waarschijnlijk waren Frederik Carel Meijer en Eltje Ruurts Kleiwert al vertrokken, toen dit laatste kind werd geboren, want op 4 september 1833 woonden het volgende gezin al op Oldijk 1. Het stel verhuisde in ieder geval eind 1833 naar Oostum, waar het volgende “onechte” kind wordt geboren:

Toen Frederik Carel Meijer en Eltje Ruurts Kleiwert op 21 mei 1838 trouwden werden de “onechte” kinderen alsnog erkend als kinderen van Frederik Carel Meijer.
Na het huwelijk werden er nog twee kinderen geboren:

Eltje Ruurts Kleiwert overleed op 22 november 1865 in Obergum (Winsum) op 61-jarige leeftijd.
Frederik Carel Meijer overleed op 26 april 1858 in Feerwerd op 59-jarige leeftijd.