Historie van de Oldijk - Ezinge

Eind 1833 – november 1836 Meine Sietses de Hoop en Fopke Hendriks Warendorp

Meine Sietses de(n) Hoop en zijn vrouw Fopke Hendriks Warendorp, ook wel Stob genoemd zijnde de achternaam van haar moeder, betrokken Oldijk 1 eind 1833. Deze personen kwamen in de diverse akten met diverse naamaanduidingen voor.
Meine Sietses de Hoop werd rond 1798 geboren in Ureterp, “grietenie Opsterland van de provincie Vriesland” (Friesland). Zijn ouders waren Sietze Takes de Hoop en Renschtje Liewes, een arbeidersgezin uit Noorder Drachten, grietenie Smallingerland.
Fopke Hendriks Warendorp was op 27 mei 1796 geboren in Saaksum als dochter van het daglonersechtpaar Hendrik Jacobs (Warendorp) en Trientje Tonnis (Stob) uit Saaksum.

Op 16 november 1822 traden ze in Oldehove in het huwelijk en heetten dan Mijne Sijtzes de Hoop (boereknegt) en Fokje Hendriks Stob (dienstmaagd). Ze vestigden zich in Oldehove, waar ze in 1826 hun eerste kind kregen:

Op een ander adres in Oldehove werd nog een levenloos kind geboren:

Fopke Hendriks Warendorp overleed op Oldijk 1 op 4 september 1833; zij was toen 37 jaar. Haar man en dochter Trijntje bleven achter.
Meine Sijtzes de Hoop overleed op 16 maart 1858 in Oldehove; hij was toen 62 jaar oud.

Hierna veranderde Oldijk 1 van eigenaar. Vermoedelijk verkocht de familie Kooi uit Saaksum Oldijk 1 rond 1835, toen Meine Sijtzes de Hoop was vertrokken. Nieuwe eigenaar werd (onder beklemming) Arend Gerrit Faanstra.