Historie van de Oldijk - Ezinge

November 1836 – juni 1842 Arend Gerrit Faanstra en Menschtje Alberts Wolthuis

Arend Gerrits Faanstra kocht Oldijk 1 rond 1835 van de familie Kooi. Het land is dan nog steeds beklemd. Mogelijk is familie van Swinderen nog steeds eigenaar van de grond.
Arend Gerrits Faanstra werd op 25 februari 1787 geboren in Niekerk. Hij was een zoon van het daglonersechtpaar Gerrit Borgers en Eiske Arends uit “Rhoderwolde Gemeente Rhoden”. Hij trouwde in Ezinge op 27 november 1823 met Anje Willems Zanting uit Ezinge, van beroep “stijfster”. Zij was geboren op 27 januari 1782 in Ezinge als dochter van de wolkammer Anje Willems Zanting en Frouke Jans. Zij woonden in huisnummer 1, een lang geleden afgebroken huisje op de huidige Allersmaweg. Bij dit huisje begon dus de huisnummering van Ezinge in die tijd.

Ze vestigden zich in Ezinge in huisno. 52 (Torenstraat 11) en krijgen daar hun eerste en enige kind:

Het gezin Faanstra verhuisde daarna naar Saaksum. Daar overleed Anje Willems op 7 april 1834 op 52-jarige leeftijd.
Arend Gerrits Faanstra hertrouwde vervolgens op 3 november 1836 met de 39-jarige Ezinger “dienstmaagd” Menschtje Alberts Wolthuis. Zij was een dochter van het arbeidersechtpaar Albert Siemens Wolthuis en Janna Jans Staal uit Ezinge. Volgens haar overlijdensakte was ze geboren “in de maand november 1796”.

En dan komen we eindelijk weer terug bij Oldijk 1, want dit echtpaar vestigde zich daarna op Oldijk 1. Toen ze al woonden op Oldijk 1 beviel Menschtje van een dochter in Garnwerd:

Moeder Menschtje Alberts Wolthuis overleefde deze geboorte niet en overleed nadat het kind ’s morgens was geboren ’s avonds mogelijk ook in Garnwerd op 41 jarige leeftijd.
Ook hier zijn Broer Tekes Helmers van ‘t Veloatje en Jan Pieters Mulder van Oldijk 2 de getuigen.
Arend Gerrits Faanstra woonde nu nog met zijn beide dochters de 13 jarige Frouke Arends uit zijn eerste huwelijk en de baby Menschtje op Oldijk 1.

.

De inmiddels 55 jarige Arend Gerrits Faanstra hertrouwde daarna met Renje Jacobs Vormeer(zie volgende episode).