Historie van de Oldijk - Ezinge

Juni 1842 – 10 mei 1856 Arend Gerrit Faanstra en Renje Jacobs Vormeer

Op 18 juni 1842 trouwde Arend Gerrit Faanstra voor de derde keer en werd de 44-jarige dagloonster Renje Jacobs (Vormeer/Vermeer) zijn bruid. Ze was geboren op 1 maart 1798 op Den Ham als daglonersdochter van Jacob Aiolts en Jantje Jans uit Franssum.
Renje Jacobs was weduwe van Jan Hindriks Tilman, die op 17 oktober 1830 was overleden en waar ze op 25 februari 1819 mee was getrouwd. Zij woonden in een arbeidershuisje dat tussen Zuiderweg 2 en Zuiderweg 4 stond. Renje Jacobs had daar met Jan Hindriks Tilman vier kinderen gekregen:

Dochter Jantje Jans Tilman verhuisde mee naar Oldijk 1. Ook met deze nieuwe echtgenote kreeg Arend Gerrits Faanstra een kind:

Vader Arend Gerrits was bij deze geboorte 58 jaar en moeder Renje Jacobs 47 jaar. Het kind overleed na 3 maanden op 23 augustus 1845 op Oldijk 1. Bij het overlijden van dit kind waren de getuigen een zoon van Izebrand Klasens de Boer, Klaas Izebrands de Boer, landbouwer is op de boerderij Heino Boer (Schoorsterweg 6) en Jan Pieters Mulder van Oldijk 2.
Jantje Jans Tilman, de stiefdochter van Arend Gerrits Faanstra en dochter van Renje Jacobs, overleed op 21 december 1847 op Oldijk 1, ze was 24 jaar geworden.
Renje Jacobs, Arend Gerrits Faanstra ’s derde en laatste vrouw, overleed op 28 juli 1863 in Ezinge; zij is dan 65 jaar.
Volgens de burgerlijke stand van de gemeente Ezinge verhuisde Arend Gerrits Faanstra op 10 mei 1856 naar een andere woning in de voormalige gemeente Ezinge. Arend Gerrits Faanstra verkocht Oldijk 1 aan Pieterke Cornelis Datema, de weduwe van Jan Willems Jonker, de ouders van de volgende bewoonster, Roelfke Jonker.

Na in zijn leven drie echtgenotes te hebben begraven, overleed Arend Gerrits Faanstra zelf toen hij 84 jaar oud was op 11 mei 1870 in Ezinge