Historie van de Oldijk - Ezinge

10 mei 1856 – 29 mei 1891 Douwe Jans Arkema en Roelfke Jans Jonker

Douwe Jans Arkema trouwde op 18 mei 1853 met Roelfke Jonker.
Hij was een zoon van Jan Harms Arkema en Trientje Douwes van der Wal en was geboren op 24 april 1823 te Noordwolde gem. Bedum. Zijn ouders waren beide al overleden en woonden in Garnwerd. Douwe Jans Arkema was eerder getrouwd met Bieuwke Reinders de Vries, die op 24 februari 1851 in Garnwerd was overleden. Hij was in op 4 november 1850 met haar in Winsum getrouwd.
Roelfke Jans Jonker was een dochter van landbouwer Jan Willems Jonker en Pieterke Cornelis Datema, die voor haar Oldijk 1 kochten.
Roelfke was op 21 september 1820 geboren in Feerwerd.
Douwe Jans Arkema en Roelfke Jans Jonker kregen diverse kinderen. Het eerste kind is waarschijnlijk nog in Garnwerd geboren, waar ze vandaan kwamen:

Daarna verhuisden ze naar Oldijk 1, waar de volgende kinderen werden geboren:

Zo woonde (volgens het bevolkingsregister) op 3 januari 1870 het gezin Arkema met hun drie kinderen op Oldijk 1.
Trientje Arkema vertrok na haar huwelijk (op 9 februari 1884) op 24 juli 1885 naar Aduard. Het is aannemelijk, dat haar man Pieter Heemstra na hun huwelijk ook nog een jaar op Oldijk 1 heeft gewoond. Pieter Heemstra was een neef van Jan Heemstra, die rond 1882 als dienstbode op Oldijk 6 werkte.
Jan Arkema verhuisde op 1 februari 1883 naar Bedum.
Pieterke Arkema is kennelijk ook “even” weg geweest van Oldijk 1 want volgens de gemeentelijke administratie keerde ze op 23 maart 1876 terug van Oldehove op Oldijk 1, ze is dan dienstbode. Een jaar later, op 30 juli 1877, ging ze naar Aduard.
Uiteindelijk woonden Douwe Jans Arkema en Roelfke Jans Jonker vanaf het vertrek van het laatste kind (Trientje en wellicht haar man Pieter Heemstra) na 25 juli 1885 nog zes jaar samen op Oldijk 1.

Na 35 jaar op Oldijk 1 te hebben gewoond vertrokken ze op 1 mei 1891 naar Den Ham.
Douwe Jans Arkema was 71 jaar oud toen hij op 27 januari 1895 in Den Ham kwam te overlijden.
Roelfke Jans Jonker overleed in Visvliet toen zij 79 jaar oud was op 18 december 1899.