Historie van de Oldijk - Ezinge

28 april 1761 - 13 mei 1772 Cornellis Jacobs en Klaaske Hindriks

Op 28 april 1761 verkocht Jan Pieters Oldijk 1 dus aan Cornellis Jacobs en Klaaske Hindriks. Uit de koopakte blijkt, dat Jan Pieters van de vorige episode er inmiddels één gras bij huurde, eigendom van de Kerk van Ezinge.


fragment uit de koopakte (Gron.Archieven)

Eigenaar van het overige land was op dat moment mevr. van Cantus en “een Heer in Oost-Frieslant”. Uit de “zwetten” valt op te maken, dat het land van Oldijk 1 nog steeds aan de oostkant van de Oldijk lag. Immers, daar grenst het land ten noorden aan. Op 13 mei 1772 verkocht Cornellis Jacobs Oldijk 1 voor ruim 450 Carolie guldens aan Harke Willems.