Historie van de Oldijk - Ezinge

13 mei 1772 – 1795 Harke Willems

Mogelijk verwierf Mr. de Marees Van Swinderen de grond van Oldijk 1 in 1774. In ieder geval komt Oldijk 1 in zijn huishoudboekje voor het eerst voor in dat jaar. Meijer is dan Harco (Harke) Willems:


Boekje van de Marees van Swinderen, zie ook Oldijk 2 en 4 (Gron.arch.)

Harke (Harco) Willems was getrouwd met Stientje Berends en hadden samen in ieder geval één dochter, Maria (Marijke) Harkes, die geboren was rond 1757. Zoals uit de administratie van de Marees blijkt, betaalde dochter Marijke alle huur vanaf 1783 t/m 1794 in één keer. Mogelijk waren haar ouders overleden en was er sprake van een huurachterstand. Ze verkocht Oldijk 1 aan Hindrik Harms, die koopakte heb ik nog niet gevonden.