Historie van de Oldijk - Ezinge

1795 – 29 maart 1797 Hindrik Harms en Trijntje Freerks (Freriks)

Het gehuurde land van de Kerk bood vervolgens aanknopingspunt voor de volgende meijer. Volgens de kerkelijke administratie was Hindrik Harms de opvolger van Cornellis Jacobs en mogen we aannemen, dat Hindrik Harms ook de volgende bewoner was van Oldijk 1. Maar Hindrik Harms komt ook voor als huurder van Oldijk 1 in het boekje van Van Swinderen, dus dat is wel zeker. Hindrik Harms noemde zich bij de invoering van de achternamen rond 1812 “Steendam” en was bakker in het dorp aan de huidige Torenstraat. Waarom hij Oldijk 1 kocht is mij niet duidelijk, wellicht om het land of voor huisvesting van bijvoorbeeld een bakkersknecht.

Op 29 maart 1797 verkocht Hindrik Harms Oldijk 1 aan Abel Hindriks (Kooij) en Jantje Jogchems uit Saaksum. De waarde van Oldijk 1 is flink gestegen, de verkoopprijs is nu 1225 Car gld.