Historie van de Oldijk - Ezinge

29 maart 1797 –1825 Abel Hendriks (Kooi) en Jantje Jogchems (Meinema)

Volgens het zijlschotoverzicht van 1798 zou Oldijk 1 eerst nog zijn overgegaan naar Frans Alberts, voordat Abel Hendriks het verwierf, maar van deze Frans Alberts heb ik verder niets terug kunnen vinden. Vermoedelijk een administratief foutje.

Volgens het boekje van de Marees werd de huur van zijn grond inderdaad vanaf 1797 door Abel Hendriks betaald, omdat hij dan Oldijk 1 heeft aangekocht. Abel Hendriks (Hinderks) Kooij is geboren rond 1758. Hij overleed in Saaksum op 26 november 1806, nalatende 7 kinderen en was dus 48 jaar.

Zijn vrouw Jantje Jogchems (Meinema) is geboren rond 1757 en overleed op 13 februari 1828 in Saaksum. Zij was een dochter van Jogchum Gerrits en Renske Fokkes, die in de tweede helft van de 18de eeuw op Oldijk 5 woonden.

Het lijkt me onwaarschijnlijk, dat dit echtpaar daadwerkelijk op Oldijk 1 heeft gewoond. Ik ga er van uit, dat ze Oldijk 1 aankochten om er een arbeider in te huisvesten. Ze boerden op de boerderij ‘Rond Swienshok” (Barnwerderweg 1 Oldehove, anno 2018 fam. Kremer).

Ook hun dochter Eltje Abels Kooij heeft er waarschijnlijk niet gewoond, zij betaalde van 1825 tot en met 1830 de huur. Zij was getrouwd met de landbouwer Jan Hemmes Datema.

Vóór 1812 woonde er al een andere huurder woonde, namelijk Jakob Popkes (Dijk), die in Oldijk 1 in 1812 een kind kreeg. Mogelijk is dit een boerenknecht van de familie Kooij geweest.