Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1755 - ca. 1761 Jan Pieters en Grietje Luilofs

Op het Zijlschotoverzicht van 1755 komt Oldijk 1 dan weer voor.


fragment uit Zijlschot 1755 (Gron.Archieven)

Jan Pieters gebruikte toen 2 ½ gras land, wat eigendom was van Jan Abels (waarschijnlijk van Saaksum). De “dijkstal” (lang smal stuk land langs de dijk) bleef buiten het zijlschot. Het zou me niet verbazen als dat het huidige strookje land aan de oostkant van de Oldijk tegenover Oldijk 1 is, wat tot in de 21ste eeuw bij Oldijk 1 hoorde (zie o.a. laatste episode van Oldijk 1).

Jan Pieters was getrouwd met Grietje Luilofs en had in ieder geval drie kinderen:

Toen zijn vrouw Grietje Luilofs was overleden verkocht Jan Pieters Oldijk 1 in 1761 aan Cornellis Jacobs en Klaaske Hindriks