Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1625 – ca. 1661 Bronger Hindrix

Op het zijlschotoverzicht van 1625 vinden we Bronger Hindrix terug met 2 ¾ gras land. Dat zou ook elders in Ezinge hebben kunnen zijn, ware het niet, dat er “Oldijck” bijgeschreven is. Omdat deze vermelding ook na 1625 nog steeds voorkomt en voortdurend ongeveer de omvang heeft van de 2 ¾ gras, die bijvoorbeeld in de 18de eeuw wordt vermeld, ga ik er van uit, dat dit Oldijk 1 is. Op het overzicht Verponding 1630 en het zijlschotoverzicht van 1631 komt Bronger Hindrix voor met dezelfde omvang in grazen. Rond 1640 werd dat iets uitgebreid naar 4 grazen, wat hij ook had op het zijlschotoverzicht van 1641.

Daarna bleef Bronger Hindrix nog steeds op Oldijk 1 zoals blijkt uit een landopzegging van 17 januari 1652. Landeigenaar Johan Demetrius Goraiski zegt dan de huur op aan “Bronger bij de Oldedijck”.

De huur werd verlengd want een jaar later komt Bronger Hindrix opnieuw voor in een uitspraak van de Hoge Justitie Kamer. Dan zegt de nieuwe eigenaar, weduwe van Rickert Claesens (tot Eenrum) de huur op van “Bronger Hindricks tot Eesenge een heemstede“, dat was op 15 januari 1653.

Ook deze huur werd weer verlengd zoals bleek uit een volgende huuropzegging van 19 januari 1661. Dezelfde landeigenaresse , weduwe van Rickerd Clasen, zegt dan de landhuur op van “Bronger Hindrix bij Eesinger Oldijck” (hjk 890). Of de huur daadwerkelijk is beëindigd of is verlengd is niet na te gaan. Feit is wel, dat Bronger Hindrix dus minimaal 36 jaar op Oldijk 1 woonde!