Historie van de Oldijk - Ezinge

1814 – juni 1817 Geert Jans Wever en Diewerke Sijtze Rosema

Eigenaar van Oldijk 1 is dan nog steeds de familie Kooi uit Saaksum.
Na het vertrek van het echtpaar Jacob Popkes Dijk en Wilhelmijna Remkes kwamen Geert Jans Wever (Smit) en Diewerke Sijtze Rosema op Oldijk 1 wonen. Dit moet zijn geweest tussen eind 1813 en begin januari 1814, want al op 13 januari 1814 werd van hun een kind geboren op Oldijk 1.
Maar eerst over het echtpaar zelf. Geert Jans Wever gebruikte zowel de achternaam van zijn moeder (Smit) als die van zijn vader (Wever). Hij werd in 1780 geboren als zoon van het arbeiders-echtpaar Jan Jans Wever en Grietje Jans Smit. In de overlijdensakte van Geert Jans Wever staat, dat de precieze datum van geboorte niet was te achterhalen.
Diewerke Sijtzes Rosema werd in 1784 geboren in Saaksum als dochter van Sijtze Popkes en Geeske Meertens.

Zij trouwden op 24 augustus 1806 in Ezinge. In het trouwboek worden zij “Geert Jans van Oldehove” en “Diewerke Sijtzes van Saaxum” genoemd:


Doop- en trouwboek Ezinge 1722-1811

Toen Geert Jans Wever en Diewerke Sijtzes Rosema van Saaksum naar Oldijk 1 verhuisden, hadden ze al 3 kinderen:

Daarna verhuisde het gezin dus tussen medio 1813 en begin 1814 naar Oldijk 1, waar hun volgende kind werd geboren:

Hier liet de vader zich Geert Jans Smit noemen en zijn vrouw heette hier Diewerke Sijtzes; De op deze geboorteakte vermelde getuige, Jan Pieters Dijksterhuis, was de landbouwer, die op dat moment op huidig adres Oldijk 2 woonde. Dit meisje overleed al na zes weken op Oldijk 1 op 28 februari 1814. Getuige op deze akte was IJzebrand Clasen de Boer van huidig Schoorsterweg 6.

Zoals vaak gebruikelijk was in die tijd werd het volgende meisje voorzien van dezelfde voornaam/voornamen:

Ook hier is één van de getuigen Izebrand Clasen de Boer.

Daarna verhuisde het gezin naar Saaksum, waar de volgende twee kinderen werden geboren:

Vervolgens ging het gezin naar Oldehove waar nog twee kinderen werden geboren:

Na al deze kinderen, in totaal negen geboortes, overleed Diewerke Sijtzes Rosema op 17 augustus 1832 in Oldehove op 48-jarige leeftijd en liet volgens haar overlijdensakte haar man met 5 kinderen achter. Geert Jans Wever overleed op 15 december 1847 op 67-jarige leeftijd, eveneens in Oldehove.
Omdat het gezin Wever in augustus 1817 een kind kreeg in Saaksum en het volgende gezin, dat op Oldijk 1 neerstreek, op 29 mei 1817 trouwde en eind dat jaar hun eerste kind op Oldijk 1 kregen, ga ik er van uit, dat de familie Wever medio 1817 is verhuisd en dat daarna het volgende gezin (familie de Vries), na hun huwelijk Oldijk 1 heeft betrokken.