Historie van de Oldijk - Ezinge

Ca. 1812 – 1814 Jacob Popkes (van Dijk) en Wilhelmijna Remkes

Het echtpaar Jacob Popkes (van) Dijk en Wilhelmijna Remkes (ook wel Jacomina Remkes) zijn de eerste bewoners van Oldijk 1, die waren te traceren via de gemeentelijke registers op basis van een uniek huisnummer. Het huisnummer van Oldijk 1 is op dat moment nummer 22.
Jacob (van) Dijk is geboren in 1772 in Houwerzijl en Jakomina Remkes is geboren op 12 februari 1785 op Schiermonikoog, dochter van Rimke Hommes Arends en Roelfien Hindriks Trap (Jakomina werd bij haar overlijden op 29 december 1869 Jacomina Rimkes Arends genoemd).
Ze trouwen op 3 juni 1804 in Saaksum, wat blijkt uit het Doop- en trouwboek van Saaksum:


uit: Doop- en trouwboek Saaksum 1745-1811

In Saaksum kregen ze hun eerste kinderen:

Hier heetten de ouders nog Jakob Popkes en Jakomina Remkes, net als bij hun huwelijk.
Het echtpaar verhuisde rond 1807 naar een huisje buiten Oldehove, waar hun dochter Roelfke overleed op 18 september 1807:


uit het register “Aangegeven lijken Oldehove 1806-1811”

Daarna werd in Oldehove het volgende kind geboren:

Ergens tussen deze geboorte en de geboorte van hun vierde kind verhuisden ze naar Oldijk 1, dit zou dus ook al vóór 1812 kunnen zijn.

Daar werd op Oldijk 1 hun vierde kind geboren:

Hier heette de moeder Wilhelmina Remkes en de vader Jacob Popkes Dijk.
Doordat iedereen nu een “achternaam” moest krijgen had Jacob Popkes de achternaam “van Dijk” aangenomen. Aangezien hij in die tijd aan de Oldijk woonde lijkt het aannemelijk, dat hij daarom de naam “van Dijk” heeft gekozen.
Omdat dit de eerste geboorteakte is, die te vinden is op de Oldijk sinds de invoering van geboorteakten, geef ik hem hieronder weer:

Getuigen zijn IJzebrand Klasen van de boerderij bij de kolk (boerderij Heino Boer, nu Schoorsterweg 6) en Jochum Abels Kooi, een zoon van de eigenaar van Oldijk1, Abel Hendriks Kooi.
Het eerste kind van het daglonersechtpaar, Jantje Jacobs, trouwde op 28-jarige leeftijd met de 35-jarige weduwnaar en dagloner Pieter Kornelis Bootsman. Ze was toen dienstmeid. Dit echtpaar ging wonen in een huisje, wat gelegen heeft bij het Schoor aan de andere kant van de dijk.


Kaart van rond 1832 (Hisgis). Links de boerderij bij de kolk aan het oude tracé van de Oldijk (uiterst links onder), bovenaan het huisje van Pieter Kornelis Bootsman en rechts de huidige Schoorsterweg met de (afgebroken) molen en de molenaarswoning.

Jacob Popkes van Dijk overleed op 27 februari 1830 op 58-jarige leeftijd in Saaksum Hij liet zijn vrouw en drie kinderen achter.
Wanneer zijn vrouw is overleden heb ik nog niet kunnen ontdekken.