Historie van de Oldijk - Ezinge

21 mei 1909 –13 mei 1912 Jakob Meijer en Janke Wolthuis

Eigenaar van Oldijk 1 in deze episode was Jan Huizinga, zie volgende episode.
Het echtpaar wat zich nu aandiende bij Oldijk 1 had eerst op de Zuiderweg gewoond in het arbeidershuisje, wat bij de ree naar Zuiderweg 4 heeft gestaan en in de zestiger jaren van de vorige eeuw is afgebroken. Jakob Meijer en Janke Wolthuis, de bewoners van deze episode, trouwden op 11 mei 1904 in Aduard.
Jakob was geboren op 26 augustus 1869 te Den Ham, zoon van Siemon Meijer en Korneliske Warendorp. Jakob was weduwnaar van twee overleden echtgenotes. Eerst was hij getrouwd geweest met Anna de Vries (op 8 mei 1884), die op 30 november 1894 in Fransum was overleden. Jakob Meijer en deze eerste vrouw Anna de Vries hadden vier kinderen:

Daarna hertrouwde hij met Willemke Nienhuis op 24 oktober 1896, die op 3 april 1902 in Ezinge was overleden. Jakob Meijer en Willemke Nienhuis hadden geen kinderen, voor zover ik heb kunnen nagaan.

Zijn derde vrouw, Janke Wolthuis was geboren op 3 november 1859 te Den Ham, dochter van arbeider Jan Wolthuis en Ebeltje de Boer. Janke was weduwe van schuitvaarder Pieter Helmholt, die op 8 oktober 1897 in Den Ham was overleden. Janke Wolthuis en haar eerste man Pieter Helmholt kregen zes kinderen:

Toen Jakob Meijer en Janke Wolthuis Oldijk 1 betrokken hadden ze twee kinderen bij zich, Martje Meijer, de jongste dochter uit het eerste huwelijk van Jakob, en Henderikus Helmholt, een kleinkind van Janke, die op 27 september 1909 was geboren. Dit was een zoontje van Ebeltje, wat zij dus vóór haar huwelijk kreeg. Vader van dit kind was Hinderikus Alberts. Voor zover ik heb kunnen nagaan hebben Jakob Meijer en Janke Wolthuis samen geen kinderen gekregen. De kleinzoon verhuisde (werd verhuisd) op 13 juli 1910 naar Marum, waar de ouders van Janke woonde.

Jakob Meijer, Janke Wolthuis en (stief-)dochter Martje Meijer vertrokken op 13 juni 1912 naar Marum. Martje Meijer emigreerde uiteindelijk naar Noord Amerika. Ook Jakob Meijer nam het besluit te emigreren naar Noord-Amerika. Zijn vrouw Janke Wolthuis wilde echter niet mee, waarop ze zijn gescheiden. Ook de twee oudste kinderen uit het eerste huwelijk van Jakob (met Anna de Vries), Fetje en Simon, reisden niet mee.

Janke Wolthuis overleed op 83 jarige leeftijd in Ezinge op 14 december 1942. Jakob Meijer overleed 31 juli 1932 in Nebraska.

(met dank voor aanvullende informatie over het gezin Meijer aan mevr. Etty Boneschansker, kleindochter van Siemon Meijer (zoon van Jakob Meijer en Anna de Vries) en Etje Burgler, op 14 mei 1910 in Ezinge getrouwd).”