Historie van de Oldijk - Ezinge

2 mei 1969 – 29-6-1979 Albertus Michiel Binksma en Renskje Botma

Albertus Michiel (Ab) Binksma is geboren op 23 maart 1914 in Westerhorn (nabij Lutjegast), zoon van Pieter Binksma en Akke Tilma.


Nieuwsblad vh Noorden van 25 maart 1914 (Delpher)

Renskje (Rens) Botma is ook geboren in Westerhorn, dochter van landbouwer Katharinus Botma en Anke Datema.


Boerderij Hillemastede te Westerhorn (archief fam. Kremer)

Renskje verhuisde in 1932 met haar ouders en haar zus Maaike naar Heereburen 9 in Niehove


Boerderij Uiterdijk aan de Heereburen te Niehove (archief fam. Kremer)

Ab en Rens waren beiden schaatsliefhebbers en deden in december 1935 mee aan een estafettewedstrijd in Niehove:


Nieuwsblad vh Noorden van 27 december 1935 (Delpher)

In 1941 ging het stel zich verloven:


Nieuwsblad vh Noorden van 6 september 1941 (Delpher)

Na de Tweede Wereldoorlog trouwden Albertus en Renskje op 12 november 1946 in Niehove en gingen daar bij de ouders van Renskje op Heereburen 9 wonen.


Nieuwsblad vh Noorden van 2 november 1946 (Delpher)

Toen zij daar woonden werd in 1949 hun eerste dochter geboren (in Huize Tavenier in Groningen):


Nieuwsblad vh Noorden van 10 maart 1949 (Delpher)

Twee jaar later volgde een tweede dochter, die op de boerderij zelf werd geboren:


Nieuwsblad vh Noorden van 16 juli 1952 (Delpher)

In 1954 vertrokken de ouders van Renske, Katharinus Botma en Anke Datema van de boerderij op Heereburen 9 in Niehove naar Noordhorn en werd Ab Binksma zelfstandig boer op deze huurboerderij.

In datzelfde jaar werd hun derde dochter geboren, eveneens op de boerderij:


Nieuwsblad vh Noorden van 10 november 1956 (Delpher)


Nieuwsblad vh Noorden van 21 november 1964 (Delpher)

In 1969 beëindigde Ab Binksma daar zijn boerenbedrijf en hield er een boeldag:


Nieuwsblad vh Noorden van 29 maart 1969 (Delpher)

Daarna kochten Ab Binksma en zijn vrouw Oldijk 1 Op 2 mei 1969 ging Oldijk 1 over van Arie Ritzema op Ab Binksma en zijn vrouw Het was voor Ab “een afbouwperiode tot aan zijn AOW” (An Binksma). En zo verscheen de familie Binksma, vader, moeder en de drie dochters op Oldijk 1.

In februari 1970 vroeg Ab Binksma vergunning aan een varkensfokkerij op Oldijk 1. Even later vroeg hij tevens vergunning aan voor het bouwen van een varkensschuur op het stukje land, wat bij Oldijk 1 hoorde (zie ook de volgende episode).

De bouwtekening zag er zo uit:

Dochter An herinnert zich dat de schuur elders heeft gestaan en op Oldijk opnieuw is opgebouwd.
Deze schuur was afkomstig van de heer Kramer uit Lauwerzijl. Piet Kremer, toentertijd veehouder op de boerderij ’t Rond Swienhok aan de Barnwerderweg heeft Ab meegeholpen met de verplaatsing van de schuur. Daarna heeft Ab hem zelf weer op de Oldijk opgebouwd.

De varkensschuur kwam er, zoals op deze foto in de periode “Binksma” is vastgelegd:


De varkensschuur in 1975 (coll. familie Binksma)

Op de foto is ook de aanplant langs de schuur te zien, een voorwaarde van de gemeente om de schuur te mogen plaatsen.
Na een jaar vertrok An (Akke Frederika) Binksma naar Groningen. Akke werd als kind Afie genoemd en veranderde dat later zelf in “An”. Ze trouwde op 10 oktober 1975 in Ezinge met de zeeman/loods Tonnis Wildeman en verhuisde naar Delft. Sinds 1997 wonen ze (anno 2018) in Siddeburen, waar Tonnis meubelmaker is geworden.
Anke Akke (Anneke) trouwde op 24 april 1970 in Ezinge met Jan Wesseling en vertrok naar Diever. Zij overleed op 2 juli 2015 in Burford (Canada boven het Eriemeer).
En zo woonden vanaf 1970 Ab en Rens Binksma met hun jongste dochter Tinie nog op Oldijk 1.


Oldijk 1 in de jaren '70 (coll. familie Binksma)

Tussen de feitelijke huiskamer en de kamer ernaast (aan de noordkant) zat een raam. An Binksma dacht dat dat was gedaan om meer lichtinval in de huiskamer te verkrijgen zodat de kamers wat ruimer leken. Dit schot met raam is later door de volgende eigenaren, de familie van Wijngaarden verwijderd (zie volgende episode).
In de stal (die door Arie Ritzema was gebouwd) had Ab Binksma een kalvermesterij. In de herfstmaanden werkte hij ook op de suikerfabriek in Hoogkerk. In de zomermaanden werkte hij graag op de boerderij van Jaap Folkerts, Oldijk 5 (zie Oldijk 5), Ab hield van het boerenwerk.

In 1979 verkocht het echtpaar Binksma Oldijk 1 aan de familie van Wijngaarden en vertrok naar Nuis. Hun jongste dochter Katharina Maaike verhuisde naar een woonvoorziening.


Het gezin Binksma in 1991. Achter de dochters, v.l.n.r. An (Afie), Tinie en Anneke. Vooraan het echtpaar Binksma (coll. familie Binksma)

Ab Binksma overleed op 17 april 2000 in het verpleegtehuis te Zuidhorn, hij werd 86 jaar. Rens overleed twee jaar later in Groningen.