Historie van de Oldijk - Ezinge

15 maart 1913 – 11 mei 1914 Arent van Wijk en Grietje de Wit

Eigenaar is nog steeds Jan Huizinga
. Arent van Wijk en Grietje de Wit waren de volgende bewoners van Oldijk 1. Voordat ze op Oldijk 1 terecht kwamen had Grietje de Wit met haar eerste man, Johannes van der Werf, op vier andere adressen in de voormalige gemeente Ezinge gewoond. Rond 1893 waren ze vanuit Aduarderzijl in Ezinge komen wonen. Arent was geboren op 11 juli 1871 in Okswerd (Zuidhorn), zoon van Sjoert van Wijk en Margrieta Vink, een arbeidersechtpaar.
Grietje de Wit was geboren op 6 augustus 1868 in Eenrum, dochter van de dagloners Gerhard de Wit en Jantje Jonkman.
Arent was weduwnaar van Allegien Bosma, die op 28 februari 1909 in Oldehove was overleden. Grietje was weduwe van Johannes van der Werf, overleden op 23 juni 1903 in het ziekenhuis in Groningen.
Arend van Wijk en Grietje de Wit trouwden op 27 februari 1913 in Ezinge. Zo’n twee weken na hun huwelijk streken ze neer op Oldijk 1.
Grietje had de volgende kinderen van haar overleden man Johannes van der Werf, die “visscherman” was:

Ook een kind van de derde dochter, Douwina van der Werf, Grietje Jantina van der Werf, geboren op 3 april 1912, verhuisde mee naar Oldijk 1.

Arent van Wijk had ook al kinderen, bij zijn eerste vrouw Allegien Bosma:

Samen kreeg het echtpaar ook een kind:

Dochter Antje van der Werf vertrok op 29 augustus 1913 naar Oldehove, waarschijnlijk om daar te werken, ze was nog maar 14 jaar.
Recapitulerend waren er dus toen het gezin aankwam op Oldijk1 12 personen, het echtpaar met 10 kinderen! Dit was nog in een vorige versie van het huis van Oldijk 1, wat in 1935 werd afgebroken (zie verderop de episode “Juni 1935 – Albert van Dijk en Eggelina Knol”). De gezinsleden, die toen nog niet uit huis waren gegaan vertrokken op 11 mei 1914 naar Oldehove.
Grietje de Wit was 84 jaar oud toen ze op 16 december 1952 in Oldehove overleed. Arent van Wijk werd 82 jaar oud en overleed op 26 februari 1954 in Warfhuizen.