Historie van de Oldijk - Ezinge

Juni 1935 – 4 december 1957 Albert van Dijk en Eggelina Knol

Hierna zal Albert van Dijk Oldijk 1 hebben gekocht van de nazaten van de familie Huizinga. Hij zou Oldijk 1 drastisch veranderen.
Albert (Ab) was geboren op 22 maart 1910, zoon van dagloner Jannes van Dijk en Korneliske van Dijk van de Schoorsterweg te Ezinge.
Eggelina Knol was geboren op 15 februari 1907, dochter van Harm Knol en Stientje Jakobs uit Ulrum. Albert van Dijk en Eggelina Knol trouwden op 3 juni 1935 in Ulrum.
Albert had inmiddels Oldijk 1 gekocht. In 1939 liet hij de architecten Reitsema en Nienhuis een bouwplan maken voor een nieuw Oldijk 1. Zo zag het oude Oldijk 1 er uit (ik heb de tekeningen op de foto’s moeten overtrekken, omdat ze erg onduidelijk waren):


de voorkant van het huis, de zuidwestkant


zijkant van Oldijk 1 vóór 1935 (oostkant) langs de Oldijk


achterkant oude Oldijk 1 (noordkant)

Dit was het plan voor het nieuwe Oldijk 1:


het plan voor het nieuwe Oldijk 1 van architect Reitsema (alle tek. uit archief Reitsema bij Gron.archieven)

Toen het nieuw (anno 2018 staat deze boerderij er nog steeds) gebouwde Oldijk 1 in 1939 klaar was, trokken Albert van Dijk en Eggelina Knol er opnieuw in.
Ab van Dijk deed vooral loonwerk (dorsmachinist en vlasknopbreker). Dat deed hij met een Canadese jeep, waarschijnlijk verkregen via het zogenaamde Marshallplan (George Marshall was indertijd minister van Buitenlandse zaken van Amerika en lanceerde een materieel hulpplan voor Europa na de Tweede Wereldoorlog. Zo werden er legerjeeps van het Amerikaanse leger achtergelaten om ingezet te kunnen worden voor o.a. lanbouwwerk).


Ab van Dijk aan het werk op het land (achter het stuur). Wie achterop zit is niet bekend. Wie herkent de boerderijen op de achtergrond? (foto fam. Oosterhoff)

In 1946 begon hij ook met het verhuren van een auto en gaf hij autorijlessen. Daar had hij een officiële vergunning voor. Zijn eerste verhuurauto was een voor-oorlogse Ford uit 1935, die in 1951 werd vervangen door een Vauxhall van 1948. In 1954 volgde opnieuw een Vauxhall (bouwjaar 1952).

Ab van Dijk begon tevens auto’s te repareren en te handelen in benzine, olie, vetten e.d. Dat repareren van auto’s mocht eigenlijk niet want daar had hij geen vergunning voor. Omdat hij daarmee door wilde gaan vroeg hij in 1955 een vergunning aan voor het “uitoefenen van het garagebedrijf”. Kennelijk kreeg hij de vergunning, want hij adverteerde begin 1957 al als “Garage A. van Dijk Jzn”:


Nieuwsblad vh Noorden van 12 januari 1957 (Delpher)

Landbouwer Coert van Calcar van de Frouwemaheerd (Allersmaweg 29) deed een goed woordje voor hem om de vergunning te verkrijgen:

Ook de Rijksdienst voor het wegverkeer vond het een goed plan, maar er was in het dorp een jonge landbouwsmid, Freerk Bakker van Nieuwestreek 13, die daar niet zo blij mee was. Hij zag het als concurrentie. Zijn organisatie, de “Hoofdcommissie uit de vrije smedenpatroonorganisaties, sectie tractoren- en tractorwerktuigenbedrijven” kraakte het plan van Ab van Dijk af. Dit mocht niet baten, Ab kreeg uiteindelijk toch zijn vergunning. Eind 1957 was de school aan de Van Swinderenweg (thans, anno 2018 museum Wierdenland) vrijgekomen en daar verhuisde hij heen met zijn garage. Hij verkocht Oldijk 1 aan Arie Ritzema van Suttum, Oldijk 10.

Albert van Dijk overleed op 28 februari 1974 in Oldehove. Eggelina Knol overleed op 13 februari 1978 in Zuidhorn.
Albert van Dijk en Eggelina Knol zijn bij elkaar begraven op de openbare begraafplaats van Ezinge.