Historie van de Oldijk - Ezinge

5 april 1895 – 8 november 1905 Petrus van der Velde en Grietje Dekker

Op 5 april 1895 verscheen er weer een nieuw gezin op Oldijk 1, dagloner Petrus van der Velde en Grietje Dekker, die van Sebaldeburen kwamen.
Petrus van der Velde was geboren op 4 november 1858 in Lutjegast, zoon van het dagloners echtpaar Bauke Kornelis van der Velde en Tetje de Vries uit Lutjegast.
Grietje Dekker was geboren op 14 maart 1862 in Sebaldeburen, dochter van Willem Dekker en naaister Martje Schuiteboer uit Noordwijk.
Petrus van der Velde en de hoogzwangere Grietje Dekker trouwden op 11 oktober 1884 in de gemeente Grootegast en vestigden zich in Sebaldeburen. Daar werden hun eerste kinderen geboren:

Met deze drie zonen arriveerden ze in 1895 bij Oldijk 1.
Bouke van der Velde werd kuipersknecht en vertrok toen hij 16 jaar oud was op 1 juli 1901 naar Oldehove. Later werd hij timmerman en trouwde op 10 oktober 1908 met dienstmeid Antje Siegers. Zij vestigden zich in Obergum.
Willem van der Velde werd bakkersknecht en Taeke schoenmaker. Waar Willem van der Velde is gebleven is mij niet bekend, ook niet wanneer hij van Oldijk 1 vertrok.
Taeke trouwde op 15 september 1910 met de dienstbode Trientje Frankes en vestigde zich in Aduard. Hij was al eerder op 19 juli 1905 naar Ulrum vertrokken. Na het vertrek van Taeke lijkt het dat dan Petrus van der Velde en zijn vrouw nog samen op Oldijk 1 bleven wonen.
Op 12 juli 1895 was Petrus nog getuige bij het opstellen van de overlijdensakte van het 10 maanden oude dochtertje Kunje Johanna van de buren op ’t Veloatje (zie ’t Veloatje).
Ze kochten Peperweg 11 in Ezinge en gingen daar wonen. Petrus overleed in dat huis op 14 november 1928, Grietje Dekker werd 84 jaar en overleed eveneens op Peperweg 11 op 21 april 1946.