Historie van de Oldijk - Ezinge

April 1823 - 10 januari 1845 Berend Jans Frieling en Grietje Hartsema (Harsema/Hartzema)

Op 2 juli 1827 werd een onderhandse scheiding van goederen opgesteld, waarbij Berend Jans Frieling Oldijk 8 kennelijk kreeg toegewezen.

Berend Jans Frieling en Grietje Hartzema trouwden op 7 juli 1821 in Ezinge. Berend Jans was een zoon van landbouwer Jan Freerks Frieling en Trientje Berends.
Grietje was een dochter van landbouwer Abraham Davids Hartzema en Riemke Gerrits van Zuiderweg 3 en is geboren op 17 maart 1800. Zo waren ze beiden 21 jaar toen ze trouwden.
Na hun huwelijk ging Grietje bij Berend Jans en haar schoonouders op Oldijk 8 wonen. Daar kregen ze de volgende kinderen:

Op het zijlschotoverzicht van 1837 komt Berend Jans Frieling (“was B.A. Dijk”) voor met 13 bunder 37 roeden 50 ellen, zo’n 28 grazen dus.

Berend Jans Frieling overleed op 10 januari 1845 op Oldijk 8, 44 jaar oud. Getuigen op de akte waren Tiemen Bartelds Hoolsema van Oldijk 5 en Egge Ulferts Wiersum van Oldijk 8a. Het lijkt er op, dat Jan Berends na het overlijden van zijn vader de regie op de boerderij overnam, hij is dan 22 jaar oud.

  • Volgende periode