Historie van de Oldijk - Ezinge

10 januari 1845 - 1865 Jan Berends Frieling

Nadat zijn vader was overleden nam Jan Berends Frieling het stokje over, waarschijnlijk samen met zijn broer Abraham Berends Frieling.
Op 9 maart 1850 is Jan Berends getuige op de overlijdensakte van buurvrouw Aaltje Duurts Diepenga van Oldijk 5 en drie jaar later, op 1 mei 1853 is hij getuige op de overlijdensakte van Albertje Versol, de buurvrouw op Oldijk 8a. Moeder Grietje Hartsema overleed op 25 augustus 1853 te Ezinge. Getuigen zijn de buren van Oldijk 8a en 5.

Nadat Grietje Hartsema was overleden woonden de volgende personen nog op Oldijk 8:

Op 29 augustus 1860 is Jan Berends getuige op de overlijdensakte van Meindert Tiessens van Oldijk 10 en een paar maanden later op 27 januari 1861 op de overlijdensakte van Pieter Jans Helder van waarschijnlijk Oldijk 7.
Jan Berends Frieling zette de boerderij voort tot die op 13 december 1864 door de erfgenamen van Berend Jans Frieling en Grietje Hartsema aan buurman Folkert Jacobs Folkerts van Oldijk 5 werd verkocht. Verkoopprijs was 12.870 gulden, de grond was onder beklemming met een jaarhuur van 78 gulden, totaal 13.37.50 ha.


Provinciaal Groninger Courant van 20 december 1864

De erfgenamen waren toen:

Na de verkoop bleven de broers Jan Berends en Abraham en zus Riemke eerst nog op Oldijk 8 wonen. De broers vertrokken medio 1865 waarschijnlijk eerst nog naar een andere woonplek binnen de gemeente Ezinge en daarna naar Zuidwolde. Beide broers bleven ongehuwd. Riemke Frieling trouwde op 6 mei 1865 met landbouwer David van Dijk uit Eenrum en ging daar ook wonen.

Door de verkoop kwam er een einde aan een periode van 86 jaar van deze familie vanaf 12 oktober 1779.
Buurman Folkert Jacobs Folkerts ging het waarschijnlijk vooral om het land. Hij zette vervolgens vanaf 1865 steeds twee gezinnen in de boerderij, meestal werknemers van Oldijk 5. De boerderij was daarmee feitelijk onderverhuurd. Landeigenaar was Wolter Wolthers, meier Folkert Folkerts en daarvan weer diverse onderhuurders.
Deze Wolter Wolthers is een kleinzoon van de eerder genoemde Wolter Wolthers bij episode “12 oktober 1779 - mei 1800 Be(e)rent Andries (Dijk) en Maria Eijes”.

  • Volgende periode